2016_Adv_SD_One_Plus
CONTEX SD ONE+

เครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 24 และ 36 นิ้ว -> ราคาประหยัด

 • เป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบดึงเอกสารในแนวราบ
 • รองรับการสแกนเอกสารขนาด A1 หรือ 24 นิ้ว
 • ความละเอียดการสแกนที่ชุดกล้องได้สูงสุด 600 dpi
 • ความเร็วการสแกนเอกสารขนาด A1 แบบสี และขาวดำ ได้ 8 นิ้วต่อวินาที ที่ความละเอียด 150 dpi
 • เทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CIS
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์(Interface) แบบ USB with xDTR2
 • สั่งงานสแกนผ่านไดร์เวอร์ที่เป็น TWIAN
 • มาพร้อมกับโปรแกรม Nextimage Free Edition
2016_Adv_HD-ULTRA
CONTEX HD ULTRA

เครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 36 และ 42 นิ้ว -> แม่นยำ คุณภาพสูง

 • เป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบดึงเอกสารในแนวราบ
 • มีรุ่นที่รองรับการสแกนเอกสารขนาด 36 นิ้ว และ 42 นิ้ว
 • ความละเอียดการสแกนที่ชุดกล้องได้สูงสุดถึง 1200 dpi
 • ความเร็วการสแกนเอกสารขนาด A0 แบบสี ได้ 307 แผ่นต่อชั่วโมง ที่ความละเอียด 200 dpi (รุ่น HD Ultra i3650S)
 • ความเร็วการสแกนเอกสารขนาด A0 แบบขาว-ดำ ได้ 642 แผ่นต่อชั่วโมง ที่ความละเอียด 200 dpi (รุ่น HD Ultra i3650S)
 • เทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CCD
 • รองรับเอกสารที่มีความหนา 6 นิ้ว (15 mm.)
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์(Interface) แบบ USB with xDTR2
 • สั่งงานสแกนผ่านไดร์เวอร์ที่เป็น TWIAN
 • มาพร้อมกับโปรแกรม Nextimage Scan+Archive
2016_Adv_HD-5400
CONTEX HD5450
เครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 54 นิ้ว
-> สุดยอดงานสแกนเพื่อมืออาชีพ

 • เป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบดึงเอกสารในแนวราบ
 • รองรับการสแกนเอกสารขนาด 36 นิ้ว ไปจนถึง 54 นิ้ว
 • ความละเอียดการสแกนที่ชุดกล้องได้สูงสุดถึง 508 dpi
 • ความเร็วการสแกนเอกสารสี อยู่ที่ระดับไม่เกิน 3 นิ้วต่อวินาที ที่ความละเอียด 400 dpi (Turbo Mode) และความเร็วการสแกนขาว-ดำ อยู่ที่ระดับไม่เกิน 12 นิ้วต่อวินาที ที่ความละเอียด 400 dpi (Turbo Mode)
 • ความเร็วการสแกนเอกสารขนาด A0 แบบสี ได้ 214 แผ่นต่อชั่วโมง ที่ความละเอียด 200 dpi และความเร็วการสแกนเอกสารขนาด A0 แบบขาว-ดำ ได้ 551 แผ่นต่อชั่วโมง ที่ความละเอียด 200 dpi
 • เทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CCD
 • รองรับเอกสารที่มีความหนา 6 นิ้ว (15 mm.)
 • รองรับมาตรฐานไฟล์ภาพ ขาว-ดำ อยู่ที่ระดับ 16 bit และภาพสี อยู่ที่ระดับ 48 bit
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์(Interface) แบบ USB with xDTR2
 • สั่งงานสแกนผ่านไดร์เวอร์ที่เป็น TWIAN
 • มาพร้อมกับโปรแกรม Nextimage Scan+Archive
2016_Adv_IQ_Quattro2490
CONTEX IQ QUATTRO 2490

เครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 24 นิ้ว -> เร็วสุด ทดทานสุดในรุ่น 24 นิ้ว

 • เป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบดึงเอกสารในแนวราบ
 • รองรับการสแกนเอกสารขนาด A1/D หรือ 24 นิ้ว
 • ความละเอียดการสแกนที่ชุดกล้องได้สูงสุดถึง 1200 dpi
 • ความเร็วการสแกนเอกสาร 24 นิ้ว ที่โหมดสี และขาว-ดำ ได้ถึง 14 นิ้วต่อวินาที บนความละเอียด 200 จุดต่อนิ้ว
 • เทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CIS
 • รองรับมาตรฐานไฟล์ภาพ ขาว-ดำ อยู่ที่ระดับ 16 bit และภาพสี อยู่ที่ระดับ 48 bit
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์(Interface) แบบ USB และ สาย Lan แบบ Gigabit Ethenet with xDTR2
 • สั่งงานสแกนผ่านไดร์เวอร์ที่เป็น TWIAN
 • มาพร้อมกับโปรแกรม Nextimage Scan+Archive
2016_Adv_IQ_Quattro4400
CONTEX IQ QUATTRO

เครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 44 นิ้ว
-> เร็วสุด ทดทานสุดในรุ่น 44 นิ้ว

 • เป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบดึงเอกสารในแนวราบ
 • รองรับการสแกนเอกสารขนาด 36 นิ้ว ไปจนถึง 44 นิ้ว
 • ความละเอียดการสแกนที่ชุดกล้องได้สูงสุดถึง 1200 dpi
 • ความเร็วการสแกนเอกสารสี ได้ถึง 7 นิ้วต่อวินาที ที่ความละเอียด 200 dpi
 • ความเร็วการสแกนเอกสารขาว-ดำ ได้ถึง 14 นิ้วต่อวินาที ที่ความละเอียด 200 dpi        
 • มีเทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CIS
 • รองรับเอกสารที่มีความหนา 08 นิ้ว (2 mm.)
 • รองรับมาตรฐานไฟล์ภาพ ขาว-ดำ อยู่ที่ระดับ 16 bit และภาพสี อยู่ที่ระดับ 48 bit
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์(Interface) แบบ USB และ สาย Lan แบบ Gigabit Ethenet with xDTR2
 • สั่งงานสแกนผ่านไดร์เวอร์ที่เป็น TWIAN
 • มาพร้อมกับโปรแกรม Nextimage Scan+Archive
 2016_Adv_HD-iFLEX
CONTEX HD IFLEX

เครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 15 นิ้ว -> แสกนได้ถึง 24 นิ้ว!

 • เป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบสแกนแนวราบ
 • รองรับการสแกนเอกสารขนาด A1/D หรือ 24×36 นิ้ว (โดยขนาดเครื่องสแกนเนอร์เท่ากับ A2/C)
 • ความละเอียดการสแกนที่ชุดกล้องได้สูงสุดถึง 600 dpi
 • ความเร็วการสแกนเอกสารสีและขาว-ดำ อยู่ที่ระดับ 4 วินาทีโดยสแกนทั่วพื้นที่ของกระจก ที่ความละเอียด 200 dpi
 • มีเทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CCD
 • รองรับเอกสารที่มีความหนา ได้ไม่จำกัด
 • รองรับมาตรฐานไฟล์ภาพ ขาว-ดำ อยู่ที่ระดับ 16 bit และภาพสี อยู่ที่ระดับ 48 bit
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์(Interface) แบบ USB และ สาย Lan แบบ Gigabit Ethenet with xDTR2
 • สามารถรองรับไดร์เวอร์ที่เป็น TWIAN ได้
  มาพร้อมกับโปรแกรม Nextimage Scan+Archive

หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์
อีเมล์:   Info@n2n.co.th
เว็บไซต์: http://n2n.co.th/

เพิ่มเติม::
ทางเรายินดีจำหน่ายสินค้าทุกชิ้น ผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย (Dealer) หากท่านสนใจโมเดลธุรกิจนี้ กรุณาติดต่อ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์