นอกจากงานซ่อมบำรุงเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์นำเข้าของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯที่ประกอบไปด้วย Avision และ Contex แล้ว เราก็ยังสามารถซ่อมบำรุงเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์อื่นๆได้เช่นกัน อย่างเครื่องรุ่น Top of the line ของเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงที่รองรับงานสแกนขนาด A3 ได้ ซึ่งก็คือ Fujitsu FI-5900C โดยเครื่องตัวนี้ถูกใช้งานมาแล้วกว่า 8 ปี ด้วยกัน ก็ยังคงทำงานได้เหมือนปีแรกๆที่จัดซื้อไป เพียงแต่ต้องเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ที่มักจะเสื่อมไปตามจำนวนครั้งของการสแกน อาทิเช่น ลูกกลิ้งในชุด ดึงกระดาษ และชุดต้านกระดาษ ที่มักจะเสื่อมเร็วกว่าอุปกรณ์ตัวอื่นๆ

N2NSolutionProvider_News_Fujitsu5900_20160804_01