เครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้าง 36 นิ้ว หรือ ขนาด A0 ที่มีความสามารถสแกนเอกสาร ขนาดตั้งแต่ A4 ไปจนถึง A0 และส่งไฟล์ภาพผลลัพธ์ผ่านระบบเครือข่าย (Gigabit Lan) เพื่อบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่แบ่งปัน หรือ ผ่านระบบอีเมล์ คือ รุ่น Contex SD36 MFP2GO พร้อมที่จะนำส่งให้กับ “กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนน พระราม 6” และเป็นปกติ ก่อนที่จะส่งเครื่องให้กับลูกค้า ทางบรัษทฯ ก็ต้องแกะเครื่องเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ จึงเก็บภาพของการแกะกล่องบางส่วนมาให้ชมกันครับ

N2NSolutionProvider_News_Contex_SD36_MFP2GO_20160725_01 N2NSolutionProvider_News_Contex_SD36_MFP2GO_20160725_02
N2NSolutionProvider_News_Contex_SD36_MFP2GO_20160725_03
N2NSolutionProvider_News_Contex_SD36_MFP2GO_20160725_04 N2NSolutionProvider_News_Contex_SD36_MFP2GO_20160725_05
N2NSolutionProvider_News_Contex_SD36_MFP2GO_20160725_06

คุณสมบัติของเครื่อง Contex รุ่น SD36 MFP2GO

 • เป็นเครื่องสแกนเนอร์แบบดึงเอกสารในแนวราบ
 • รองรับการสแกนเอกสารขนาด 36 นิ้ว
 • รองรับขนาดเอกสารได้กว้างสูงสุด 38 นิ้ว
 • สามารถเลือกความละเอียดของการสแกน (Optical Resolution) ได้สูงสุดถึง 600 dpi
 • สามารถเลือกปรับความละเอียดในการสแกนเพิ่มขึ้นได้อีกโดยใช้โปรแกรม (Maximum Resolution) ได้สูงสุดถึง 600 dpi
 • ความเร็วการสแกนเอกสารสี อยู่ที่ระดับ 1.5 นิ้วต่อวินาที ที่ความละเอียด 200 dpiและ ความเร็วการสแกนเอกสารขาว-ดำ อยู่ที่ระดับ 10 นิ้วต่อวินาที ที่ความละเอียด 200 dpi
 • มีเทคโนโลยีชุดกล้องแบบ Unibody CIS Design
 • รองรับมาตรฐานไฟล์ภาพ ขาว-ดำ อยู่ที่ระดับ 16 bit และภาพสี อยู่ที่ระดับ 48 bit    
 • มีค่าความถูกต้อง 0.1% +/- 1 pixel คือ ทุกๆความถูกต้องที่ 0.1 เปอร์เซนต์ จะมีความคลาดเคลื่อน บวกหรือลบ ไม่เกิน 1 พิกเซล
 • รองรับการบันทึกด้วยปริภูมิสี (Color Space) แบบ sRGB
 • รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์(Interface) แบบ USB และ Gigabit Ethernet
 • มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Embedded ติดตั้งมากับชุดแผงควบคุมเรียบร้อยแล้ว
 • ชุดแผงควบคุมสามารถจัดวางตำแหน่งไว้ที่ด้านขวา หรือ ด้านซ้ายของตัวเครื่องสแกนเนอร์ได้
 • มีโปรแกรมเพื่อสั่งสแกนงานซึ่งติดตั้งมากับชุดแผงควบคุมเรียบร้อยแล้ว
 • หน้าจอแสดงผลที่มากับแผงควบคุมต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และเป็นแบบจอสัมผัส
 • มีซอฟต์แวร์ที่สามารถบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ ให้มีนามสกุลเป็น TIF,JPG, PDF, PDF/A และ CALS ได้
 • กำหนดงานสแกนไปยังปลายทางที่แตกต่างกันได้ 5 ทาง คือ
  • ส่งไปที่โฟลเดอร์ท้องถิ่น หรือโฟลเดอร์ เครือข่ายที่กำหนด
  • ส่งผ่านระบบอีเมล์
  • ส่งไปยังเครื่องพิมพ์
  • ส่งไปยังอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB
  • ส่งไปที่โฟลเดอร์ของ FTP
N2NSolutionProvider_News_Contex_SD36_MFP2GO_20160725_07 N2NSolutionProvider_News_Contex_SD36_MFP2GO_20160725_08

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์
อีเมล์:      Info@n2n.co.th
เว็บไซต์:   http://www.n2n.co.th/


เพิ่มเติม::
ทางเรายินดีจำหน่ายสินค้าทุกชิ้น ผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย (Dealer) หากท่านสนใจโมเดลธุรกิจนี้ กรุณาติดต่อ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์