เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คุณ ปาริฉัตร ยศกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ คุณ ภานุพงศ์ ศรีบุญเพ็ง ผู้ชำนาญการทางด้านเทคนิค บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ซึ่ง เป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย เครื่องสแกนเนอร์ และระบบโซลูชั่นเพื่อจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน “อบรม และ เจรจาธุรกิจกับ OfficeMate” ที่จัดขึ้นโดย บ. ออฟฟิตเมท จำกัด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อรับฟังความรู้ต่างๆที่ OfficeMate นำมาบรรยาย โดยเฉพาะเรื่องของการบุกตลาดโดยใช้ e-Commerce เป็นกลไกสำคัญ และบ. เอ็นทูเอ็นฯ ก็ได้นำเสนอโซลูชั่นเพื่อการจัดการเอกสารหนังสือเดินทาง มาเสนอให้กับ OfficeMate เช่นกัน

News_OfficeMate_AVA6Plus_PassportReader_02

     โดยโซลูชั่นนี้จะประกอบด้วย เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A6 ของ  Avision รุ่น AVA6+ นำมาทำงานควบคู่กับโปรแกรมที่พัฒนาคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมเพื่อการอ่านข้อมูลประเภท MRP  ที่พิมพ์อยู่ในหน้าแรกของเอกสารหนังสือเดินทาง ที่ชื่อว่า N2N Capture ด้วยการทำงานที่สอดคล้องกันของทั้งสองส่วนนี้ ทำให้พนักงานอยู่หน้าเค้าเตอร์ หรือ จุดประชาสัมพันธ์ สามารถสแกนเอกสารหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งจับข้อมูลที่สำคัญๆของเจ้าของเอกสารหนังสือเดินทางได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานที่จุดประชาสัมพันธ์ หรือ ตรงจุดที่ต้องเช็คอินของแต่ละโรงแรม ได้เป็นอย่างดี โซลูชั่นนี้จะบันทึกข้อมูลเอกภาพ (TIFF File) และชุดข้อมูลของเจ้าของหนังสือเดินทาง (CSV File) พร้อมที่จะนำไปใช้กับระบบงานอื่น หรือ สรุปเป็นรายงานของแขกผู้เข้ามาเช็คอิน ในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

News_OfficeMate_AVA6Plus_PassportReader_01

News_OfficeMate_AVA6Plus_PassportReader_03

News_OfficeMate_AVA6Plus_PassportReader_04

หากท่านสนใจโซลูชั่น เพื่อการจับข้อมูลในเอกสารหนังสือเดินทาง สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์
อีเมล์:     Info@n2n.co.th
เว็บไซต์: http://n2n.co.th/

เพิ่มเติม::
ทางเรายินดีจำหน่ายสินค้าทุกชิ้น ผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย (Dealer) หากท่านสนใจโมเดลธุรกิจนี้ กรุณาติดต่อ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์