แปลงข้อมูลจากไฟล์ PDF สู่ Word ง่ายนิดเดียวด้วย
“ABBYY รุ่น PDF Transformer +”

::สัมผัสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และเพิ่มผลิตผลอย่างมากกมาย
::ส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เข้าใจง่าย และทันสมัย

     ABBYY PDF Transformer+ มีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวก ต่อการทำงาน หรือต้องมีกิจกรรมต่างๆร่วมกับไฟล์ PDF ในแต่ละวันของเรา ทำให้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ PDF ภายในสำนักงานมีความง่ายมากขึ้น ประหยัดเวลา ด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เข้าใจได้ง่ายของตัวโปรแกรม และ เมนู “งานด่วน” ที่มีพร้อมให้เราเรียกใช้งานในหน้าต่างแรกของตัวโปรแกรม

N2NSolutionProvider_ProductUpdates_TransformerPlus_20160129_0001ภาพที่ 1: ส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่สามารถอธิบายหน้าที่การทำงานด้วยตัวของมันเอง
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย ในเวลาอันรวดเร็ว

:::ไม่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญพิเศษใด เพื่อใช้งาน PDF Transformer+

     ขอบคุณเทคโนโลยีที่ฉลาดของารตรวจจับประเภทไฟล์ PDF ที่มีในตัวโปรแกรม PDF Transformer + นี้ เราจะสามารถเริ่มทำงานกับเนื้อหาภายในไฟล์ PDF ได้ทันทีกับความพยายามเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ว่างานนั้นๆจะเป็น

  • การคัดลอกข้อความ หรือรูปภาพ
  • การแยก หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล
  • การสืบค้นคำที่ต้องการตลอดทั่วทั้งไฟล์ PDF
  • การกำหนดแถบสีบนคำที่สนใจ
  • การบดบังข้อมูลบางส่วนที่ต้องการปกปิดเป็นความลับ

      ก็สามารถทำได้ทันทีผ่านแถบเครื่องมือ และปุ่มคำสั่งที่โปรแกรมมีให้ใช้งาน โดยไม่ต้องกังวลถึงชนิดของเอกสารต้นทางที่เอาเข้ามาสู่โปรแกรมนี้คือประเภทอะไร (สามารถ Import หรือ Scan จากเครื่องสแกนเนอร์โดยตรงก็ได้)

 N2NSolutionProvider_ProductUpdates_TransformerPlus_20160129_0002

ภาพที่ 2: โปรแกรมสามารถ “ค้นหาคำ” และ “กำหนดแถบสี” ลงบนคำที่ค้นหาได้บน ไฟล์ PDF
ที่ผ่านการ Recognize แล้ว ซึ่งไฟล์นี้กลายเป็น Searchable PDF เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

::เพิ่มเติม แก้ไข ปกปิด ข้อมูลได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือที่มีให้ใช้งานในโปรแกรม

     ตัวโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+ มี “หน้าต่างแก้ไข” ซึ่งจะคล้ายกับการทำงานบนโปรแกรมจำพวก ประมวลผลคำที่นิยมใช้งานกัน ก็คือ Microsoft Word เราสามารถ เพิ่ม หรือ ลบ ประโยค ใดๆ ก่อนที่จะบันทึกผลลัพธ์ออกไปเป็นไฟล์นามสกุลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถใส่ “ข้อมูลเสริม” จำพวก

  • ประทับตรายางอิเล็กทรอนิกส์ (Stamp)
  • ขีดเส้นทับข้อความที่ให้สนใจเป็นพิเศษ
  • กำหนดเลขหน้า (Bates Numbering)
  • กำหนดพื้นที่เพื่อปิดบังข้อมูลที่สำคัญ (Redaction)
  • สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเอกสาร (Digital Signature)

N2NSolutionProvider_ProductUpdates_TransformerPlus_20160129_0003ภาพที่ 3: แสดงเครื่องมือ และความสามารถ ด้านการปรับปรุง แก้ไขเอกสาร PDF
ที่มีอยู่ในโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+

:: สร้างไฟล์ผลลัพธ์ได้หลากหลายนามสกุล

      เมื่อเราแก้ไขข้อความที่โปรแกรมอาจจะแปลงมาผิดเพี้ยนไป อาจเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่า ต้นฉบับถูกสแกนมาที่ความละเอียดไม่ถึง 300 จุดต่อนิ้ว หรือ เอกสารมีจุด (หรือ Noise) ที่ค่อนข้างมาก มักจะเป็นเอกสารที่มาจาก Fax หรือผ่านการสำเนามาหลายๆครั้ง ก็จะส่งผลโดยตรงต่อ “กระบวนการจับข้อมูล หรือ Recognize” แน่นอน แต่เราก็สามารถแก้ไขข้อความเหล่านั้นได้ และ เมื่อแก้ไขทุกอย่างสมบูรณ์ ก็กดปุ่ม Save หรือ Convert To เพื่อบันทึกผลลัพธ์ไปเป็นไฟล์นามสกุลอื่นที่เราต้องการ

N2NSolutionProvider_ProductUpdates_TransformerPlus_20160129_0004ภาพที่ 4: บันทึกผลลัพธ์ให้เป็นไฟล์หลากหลายนามสกุล

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการจัดการไฟล์ PDF อย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน กับโปรแกรม PDF Transformer +
สุดยอดเทคโนโลยีการจัดการไฟล์ PDF จาก ABBYY จัดจำหน่าย และให้คำปรึกษาโดย บจ. เอ็นทูเอ็นโซลูชั่น โพรไวเดอร์ (N2NSP)

N2NSolutionProvider_ProductUpdates_TransformerPlus_20160129_0005