เครื่องสแกนเนอร์ Contex IQ Quattro 2490 เครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้างขนาด 24 นิ้ว ส่งถึง “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เรียบร้อยแล้ว ในวันพฤหัสที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ขอขอบพระคุณทั้งคู่ค้า และลูกค้าที่มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และบริการของเราครับ

N2NSolutionProvider_News_IQQuattro2490_20160114_0001ถ่าย ณ ตำแหน่งเดิมกับครั้งแรกที่มา แต่ครั้งนี้มาเพื่อส่งเครื่องสแกนเนอร์ขนาด 24 นิ้ว

N2NSolutionProvider_News_IQQuattro2490_20160114_0002เครื่อง Contex IQ Quattro 2490 ที่ตัวกล่อง ดันมีขนาดเล็กกว่าขาตั้งเท่าตัว

N2NSolutionProvider_News_IQQuattro2490_20160114_0003คุณภานุพงศ์ ศรีบุญเพ็ง Hardware Support กำลังติดตั้งเครื่อง Contex IQ Quattro 2490

N2NSolutionProvider_News_IQQuattro2490_20160114_0004

คุณ สมศักดิ์ พ่อค้า Sales Manager กำลังติดตั้ง Driver และ Software เพื่อการควบคุมเครื่องสแกนเนอร์
และพร้อมกับอบรมวิธีการใช้เครื่องสแกนเนอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม