หากท่านมีเครื่องสแกนเนอร์ของ Contex ที่ใช้งานมานานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระหว่างการใช้งานเครื่องคือ จะมีเศษกระดาษ ฝุ่น และลูกแม็ก หล่นลงไปบริเวณชุดดึงกระดาษซึ่งเป็นฐานของตัวเครื่อง รวมไปถึงจะมีฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าไปในชุดกล้อง เล็ดลอดผ่านกระจกเข้าไป ก็อาจจะเป็นผมจะทำให้คุณภาพของการแสกนเอกสารที่ได้นั้น ลดลงตามระยะเวลาการใช้งาน

ภาพเครื่อง Contex IQ2490 ก่อนทำความสะอาด


     บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ เป็นตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องสแกนเนอร์ Contex มามากกว่า 5 ปี ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ด้านการถอดประกอบตัวเครื่อง และทำความสะอาดตัวเครื่องเพื่อให้กลับมาทำงานได้อย่างเป็นปกติ หรือ หากว่าเครื่อง Contex ของท่านเกิดปัญหาในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นส่วนการทำงานที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ก็ดี หรือ ส่วนการทำงานที่เป็นกลไกก็ดี ทางบริษัทฯ ก็สามารถตรวจซ่อมได้ พร้อมทั้งจัดหาอะไหล่ที่ตรงรุ่น และแท้จากบริษัท เจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจ

ภาพเครื่อง Contex IQ2490 เมื่อความสะอาดเรียบร้อย