เปลี่ยนเอกสารกระดาษให้เป็น Digital File ง่ายๆด้วยเครื่องสแกนเนอร์จาก Avision
•    มีชุดดึงกระดาษอัตโนมัติที่สแกนได้เร็วถึง 40 แผ่นต่อนาที
•    มีชุดสแกนแบบแนวราบ เพื่อรองรับการสแกนหนังสือ หรือเอกสารเข้าเล่ม
•    มีซอฟต์แวร์เพื่อการสแกน และ ยังสามารถสั่งงานสแกนบนหน้าเครื่องได้ตาม ชุดคำสั่งงานที่ต้องการได้ถึง 9 แบบ ด้วยกัน

ซื้อสแกนเนอร์ Avision AV1860 รับฟรีเสื้อ T-shirt 1 ตัว
” SEP – DEC 2014 “

เครื่องสแกนเนอร์เพื่อเอกสารในสำนักงาน AVISION AV1860

คุณสมบัติทางเทคนิคเบื้องต้น

  • สามารถทำการสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้าพร้อมกัน (Duplex)

  • ความเร็วการสแกนเอกสารขาว-ดำ ขนาด A4 (Portrait) แบบหน้าเดียว (Simplex) อยู่ที่ระดับ 40 ppm และ แบบสองหน้าพร้อมกัน (Duplex) อยู่ที่ระดับ 80 ipm ที่ความละเอียด 200 dpi

  • สามารถเลือกความละเอียดของการสแกน (Optical Resolution) ได้สูงสุด 600 dpi

  • มีระบบตรวจจับแสงและแปลงสัญญาณภาพ (Image Sensor) แบบ CCD

  • มีถาดวางกระดาษสำหรับโหมดป้อนกระดาษอัตโนมัติ รองรับกระดาษได้ถึง 50 แผ่น

  • รองรับมาตรฐานไฟล์ภาพ แบบเฉดเทา ( Gray Scale ) อยู่ที่ระดับ 8 bits และ แบบสี อยู่ที่ระดับ 24 bits

  • สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Interface) แบบ USB 2.0

  • รองรับการสแกนความหนาของบัตร ID Card, Checks, business ได้ถึง ( 1.25 mm. )

  • รองรับการสแกนเอกสารที่มีความยาว ( Long Path Mode ) ได้ถึง 118 นิ้ว ( 300 cm. )

  • สามารถสแกนรายวันได้ถึง ( 4,000 pages ) ต่อวัน