N2N_ABBYY_Mobile_Imaging_SDK_Banner

ABBYY Mobile Imaging SDK ภาพรวม

ABBYY Mobile Imaging SDK เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมที่รวบรวมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาดที่ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปภาพที่ถ่ายจากอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต เป็นต้น ว่าเอกสารภาพนั้นๆมีความเหมาะสม หรือ ชัดเพียงพอก่อนที่จะนำไปเข้าสู่ขั้นตอนของการ “รู้จำจับข้อมูล” หรือว่า ควรจะต้องถ่ายภาพเอกสารที่ต้องการรู้จำข้อมูลใหม่อีกครั้ง ในชุดพัฒนานี้ยังมีคุณสมบัติที่ให้นักพัฒนาทำการปรับปรุงคุณภาพเอกสาร โดยที่ผู้ทำงานจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าต่างๆ ได้ทันที

ชุดพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของไฟล์เอกสารภาพตัวนี้ของ ABBYY รองรับสองแพลตฟอร์มใหญ่ที่เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน คือ Apple iOS และ Android.

Key Features


 • วิเคราะห์เอกสารภาพเพื่อการทำ OCR ที่สมบูรณ์แบบ

     ABBYY Mobile Image SDK ตะเตรียมคุณสมบัติความสามารถที่ก้าวล้ำน้ำสมัย เพื่อใช้ประเมินคุณภาพของเอกสารภาพ และทำการตัดสินใจว่า เอกสารภาพดังกล่าว ที่ถูกถ่ายมาจากอุปกรณ์พกพานั้น มีคุณภาพที่ดีเพียงพอต่อการนำไปเข้าสู่ขั้นตอนของการ  “รู้จำจับข้อมูล”  หรือไม่  ชุดพัฒนานี้สามารถตรวจจับว่า เอกสารภาพมีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการทำ OCR โดยพิจารณาจากปัจจัยที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ เอกสารเกิดความเบลอหรือไม่ เอกสารมีค่าความสว่างที่เท่ากันตลอดเอกสารหรือไม่ และ เอกสารเกิด “Noise หรือ ข้อมูลก่อกวนเอกสารเช่น จุดขนาดเล็ก” มากหรือไม่

     ด้วยคุณสมบัติการประเมินคุณภาพเอกสารที่ถูกรวมเข้าไปในโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมา ผู้ใช้งาน หรือ ก็คือ นักพัฒนาโปรแกรมจะให้ได้ทันทีว่า เอกสารภาพที่นำมาใช้งานนั้น เหมาะกับการเอาไปทำ OCR หรือไม่ ทำให้ประหยัดเวลาและ เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการทำงานทั้งหมด

 • พิ่มพูนคุณภาพของเอกสารภาพ

   ABBYY SDK เตรียมคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นมาช่วยเป็นพิเศษ หรือ ให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการด้านการประมวลผลภาพเอกสารที่ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น

 • การตรวจสอบขอบเอกสาร และการปรับขนาดให้เท่ากับต้นฉบับ 
 • การหมุนเอกสารภาพให้อัตโนมัติ
 • การปรับระนาบของภาพให้เหมาะกับการอ่านข้อมูลในขั้นตอนของ OCR
 • การปรับโหมดของเอกสารให้อยู่ในรูปแบบขาว-ดำ ที่เหมาะกับการทำ OCR
 • การปรับโทนสีจากขาวเป็นดำ
 • การปรับเฉดสีไล่โทนจาก ดำสุด ไปถึงขาวสุด ให้เกิดค่าที่เหมาะสมกับการทำ OCR
 • ปรับแต่งค่าความสว่าง และความแตกต่างระหว่างขาวกับดำ กระทบทั้งเอกสาร
 • มีตัวลบข้อมูลก่อกวน หรือ ข้อมูลขยะที่เป็นจุดขนาดเล็ก
 • ทำตัวอักษรให้เกิดความคมชัดมากขึ้น และ อื่นๆ
 • การส่งออกเอกสารรูปภาพ

     ชุดพัฒนานี้สามารถที่จะบันทึกเอกสารภาพต้นทางที่มาจากอุปกรณ์พกพา ให้เป็นอยู่ใยรูปแบบ ไฟล์ JPEG ที่ถูกบีบอํด ไฟล์ PNG หรือ ไฟล์ PDF ที่ถูกปรับขนาดให้เหมาะสมแล้ว เพื่อสามารถนำไปเก็บไว้ที่เครื่องผู้ให้บริการได้

 • ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาที่รองรับ

     ลดเวลาการพัฒนา และความง่ายต่อการปรับย้ายโปรแกรมประยุกต์ของคุณ โดยใช้ ABBYY Mobile Imaging SDK ซึ่งชุดพัฒนานี้รองรับกับการทำงานระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาที่เป็นที่นิยมสองค่ายใหญ่ คือ Apple iOS และ Android.

 • คุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน กับเอกสารอ้างอิงที่ครบถ้วน

     ABBYY Mobile Imaging SDK บรรจุคุณสมบัติความสามารถที่พร้อมถูกเรียกใช้งานมาให้อย่างมาหมาย อาทิ เช่น

 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพแบบ ขาว-ดำ 
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพประเภท นามบัตรธุรกิจ
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพแบบ ขาว-ดำ
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพแบบใบเสร็จรับเงิน
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพแอบถ่าย
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารที่มีตรายางประทับ
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพที่ถ่ายตามท้องถนน

    เจ้าโครงสร้างคำสั่งที่ตระเตรียมให้ใช้งานเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ของนักพัฒนาได้ทันที ประหยัดทั้งเวลาและความเหนื่อยล้าในการพัฒนาโปรแกรม ตัวผลิตภัณฑ์นี้ยังมีเอกสาร และตัวอย่างโปรแกรมเพื่อให้นักพัฒนาสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ ประกอบการพัฒนา และ แก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างพัฒนาโปรแกรมด้วย

 • การทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของเทคโนโลยีจาก ABBYY

     ABBYY มอบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่น แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันที่เกี่ยวกับ งานรู้จำรู้จับข้อมูล หรือ OCR, งานประมวลผลรูปภาพขั้นสูง, งานจับข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บนเครื่องผู้ให้บริการ และ บนสภาพแวดล้อมแบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ

All Functions


ตัวตรวจจับ

 1. ตัวตรวจจับภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว และที่ไม่ได้โฟกัส
 2. ตัวตรวจจับการสะท้อนของแสงบนเอกสารภาพ
 3. ตัวตรวจจับข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก

ค่าคำสั่งที่มีให้ใช้งาน

 1. เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดขาว-ดำ
 2. เพื่อทำงานกับเอกสารแบบนามบัตร
 3. พื่อทำงานกับเอกสารในโหมดสี
 4. เพื่อทำงานกับเอกสารที่อักษรวางอยู่บนพื้นหลังที่เป็นสี
 5. เพื่อทำงานกับเอกสารจำพวกใบเสร็จรับเงิน
 6. เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายแบบเร่งรีบ
 7. เพื่อทำงานกับเอกสารที่มีการลงตรายาง
 8. เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายตามท้องถนน

การปรับปรุงคุณภาพที่สามารถเห็นได้ทันที

 1. การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบเลือกปรับได้เอง
 2. การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบปรับอัตโนมัติ
 3. การปรับแต่งอย่างอัตโนมัติ
 4. ตรวจจับขอบกระดาษ และ ปรับขนาดให้เท่ากับต้นฉบับอัตโนมัติ
 5. การปรับโหมดขาว-ดำที่เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี
 6. การลบข้อมูลพื้นหลังที่ไม่ต้องการ
 7. การไล่โทนเฉดเทาให้เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี
 8. การปรับลดพื้นที่เอกสารภาพแบบเลือกปรับได้เอง
 9. ตัวกำจัดข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก
 10. การทำความสะอาดเอกสารจากข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็กอัตโนมัติ
 11. ปรับค่าสีบนเอกสารภาพ ให้สลับจากขาว-ดำ เป็น ดำขาว
 12. การหมุนเอกสารแบบอิสระ
 13. การหมุนเอกสารแบบคงที่
 14. ปรับข้อมูลให้มีความคมมากขึ้น
 15. ปรับระนาบของเอกสารให้ถูกต้อง
 16. การปรับให้พื้นหลังเป็นสีขาวทั้งหมด

 การตรวจจับความบิดเพี้ยนของเอกสารภาพ

     สำหรับลูกค้าที่ต้องการความถูกต้องสูงในการรู้จำ รู้จับข้อมูลตัวอักษรภายในเอกสารต้นฉบับ ที่ถูกบันทึกจากอุปกรณ์พกพา ด้วยคุณสมบัติความสามารถที่เหนือชั้นต่างๆมากมาย ที่มีอยู่ในชุด ABBYY Mobile Imaging SDK นี้ มันจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้ว่า เอกสารนั้นๆ มีความเบลอเกิดขึ้นหรือไม่ มีความไม่เท่ากันของแสงตลอดเอกสารหรือไม่ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการแปลงข้อมูลให้เกิดคุณภาพสูงสุด หากมีปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง มันจะไม่ส่งไฟล์ภาพนั้นเข้าไป ประมวลผล OCR แต่จะส่งผลการวิเคราะห์นั้นกลับไปยังผู้ใช้โปรแกรม เพื่อให้ทำการบันทึกภาพที่มีความเหมาะสมกับการทำ OCR ใหม่อีกครั้ง

 

 ภาพตัวอย่างก่อนและหลังการใช้งาน ตัวตรวจจับ

ตัวตรวจจับภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว และที่ไม่ได้โฟกัส

1_ABBYY_N2N_Motion Blur and Defocus Detector
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวตรวจจับการสะท้อนของแสงบนเอกสารภาพ

2_ABBYY_N2N_Glare Detector_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวตรวจจับข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก

3_ABBYY_N2N_Noise detector_Before
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดขาว-ดำ

4_ABBYY_Black-and-white document_Before 4_ABBYY_Black-and-white document_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพื่อทำงานกับเอกสารแบบนามบัตร

ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดสี

6_ABBYY_Color document _Before 6_ABBYY_Color document _After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อทำงานกับเอกสารที่อักษรวางอยู่บนพื้นหลังที่เป็นสี

7_ABBYY_Light-on-dark document _Before 7_ABBYY_Light-on-dark document _After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อทำงานกับเอกสารจำพวกใบเสร็จรับเงิน

8_ABBYY_Receipt_Before 8_ABBYY_Receipt_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายแบบเร่งรีบ

9_ABBYY_Spy shot_Before 9_ABBYY_Spy shot_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อทำงานกับเอกสารที่มีการลงตรายาง

10_ABBYY_Stamped paper_Before 10_ABBYY_Stamped paper_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายตามท้องถนน

11_ABBYY_Street shot_Before 11_ABBYY_Street shot_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างก่อนและหลังการใช้งาน การปรับปรุงคุณภาพที่สามารถเห็นได้ทันที

การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบเลือกปรับได้เอง

12_ABBYY_Manual brightness_Before 12_ABBYY_Manual brightness_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบปรับอัตโนมัติ

13_ABBYY_Automatic tuning _Before 14_ABBYY_Automatic tuning_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับแต่งอย่างอัตโนมัติ

14_ABBYY_Auto Enhancement_Before 14_ABBYY_Auto Enhancement_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจจับขอบกระดาษ และ ปรับขนาดให้เท่ากับต้นฉบับอัตโนมัติ

15_ABBYY_Auto-Cropping_Before 15_ABBYY_Auto-Cropping_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับโหมดขาว-ดำที่เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี

16_ABBYY_Binarization_Before 16_ABBYY_Binarization_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลบข้อมูลพื้นหลังที่ไม่ต้องการ

17_ABBYY_Clean Background_Before 17_ABBYY_Clean Background_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การไล่โทนเฉดเทาให้เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี

18_ABBYY_Gray Scaling_Before 18_ABBYY_Gray Scaling_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับลดพื้นที่เอกสารภาพแบบเลือกปรับได้เอง

19_ABBYY_Manual Crop_Before 19_ABBYY_Manual Crop_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงจุดตัดของมุมของรูปภาพ เครื่องมือเพื่อการปรับ
ลดพื้นที่เอกสารแบบกำหนดเอง ก็ปรากฎให้ใช้งานตามที่แสดงตามรูปถัดไป

19_ABBYY_Manual Crop_Before_1 19_ABBYY_Manual Crop_After_1
ก่อนกำหนดจุดตัดเพื่อการปรับขนาด หลังกำหนดจุดตัด จะมีเครื่องมือให้ปรับเปลี่ยนได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวกำจัดข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก

20_ABBYY_Noise Removal_Before 20_ABBYY_Noise Removal_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำความสะอาดเอกสารจากข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็กอัตโนมัติ

21_ABBYY_Heavy cleanup_Before 21_ABBYY_Heavy cleanup_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับค่าสีบนเอกสารภาพ ให้สลับจากขาว-ดำ เป็น ดำขาว

22_ABBYY_Inversion_Before 22_ABBYY_Inversion_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหมุนเอกสารแบบอิสระ

23_ABBYY_Rotation _Before 23_ABBYY_Rotation _After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหมุนเอกสารแบบคงที่

24_ABBYY_Fixed Rotation_Before 24_ABBYY_Fixed Rotation_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรับข้อมูลให้มีความคมมากขึ้น

25_ABBYY_Sharpening_Before 25_ABBYY_Sharpening_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรับระนาบของเอกสารให้ถูกต้อง

26_ABBYY_Perspective Correction_Before 26_ABBYY_Perspective Correction_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงจุดตัดของมุมของรูปภาพ ระบบจะทำการปรับ
มุมมองของเอกสารให้ได้ระนาบที่ถูกต้องแสดงตามรูปถัดไป

26_ABBYY_Perspective Correction_Before_1 26_ABBYY_Perspective Correction_After_1
ก่อนการปรับ หลังการปรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับให้พื้นหลังเป็นสีขาวทั้งหมด

27_ABBYY_Whitepaper_Before 27_ABBYY_Whitepaper_After
ก่อน หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techical Specifications


 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

     ABBYY Mobile Imaging SDK สามารถทำงานแบบข้ามแพลตฟอร์มได้
โดยระบบปฏิบัติการที่รองรับมีด้วยกัน 2 ตัวดังต่อไปนี้

 • Apple iOS 4.2 หรือ สูงกว่า เพื่อการนำไปใช้งานบน iPhone, iPod Touch, iPad และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ติดตั้ง iOS
 • Android 2.3 หรือ สูงกว่า สำหรับการนำ Mobile Imaging SDK ไปใช้งานบนอุปกรณ์พกพาที่ติดตั้งระบบปฏิบัติงาน Android นั้น จำเป็นต้องทำงานบนหน่วยประมวลผลแบบ ARMv7
 • ความต้องการทางด้านหน่วยความจำ
  • สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง iOS ต้องการหน่วยความจำขั้นต่ำที่ 3MB
  • สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Android ต้องการหน่วยความจำขั้นต่ำที่ 10MB
 • รองรับการทำงานกับประเภทไฟล์เอกสารรูปภาพ

ขาเข้า
     ABBYY Mobile Imaging SDK จะทำงานกับไฟล์นามสกุล JPEG เท่านั้น
ขาออก
     แม้ว่าไฟล์ขาเข้าจะได้เพียง JPEG เท่านั้น แต่เมื่อต้องการบันทึกออกมาก็สามารถเลือกบันทึกเป็นนามสกุล JPEG ,PNG หรือ ไฟล์ PDF 1 หน้า 1 ไฟล์ได้ ในกรณีที่นำไฟล์เข้ามาประมวลผลทีเดียวครั้งละมากๆ ก็ยังสามารถเลือกให้บันทึกออกไปเป็น JPEG ,PNG หรือ ไฟล์ PDF หลายหน้าเป็น 1 ไฟล์ได้

 • แสดงรายการคุณสมบัติ และชุดคำสั่งทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน (All Functions)

ตัวตรวจจับ

 1. ตัวตรวจจับภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว และที่ไม่ได้โฟกัส
 2. ตัวตรวจจับการสะท้อนของแสงบนเอกสารภาพ
 3. ตัวตรวจจับข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก

ค่าคำสั่งที่มีให้ใช้งาน

 1. เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดขาว-ดำ
 2. เพื่อทำงานกับเอกสารแบบนามบัตร
 3. เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดสี
 4. เพื่อทำงานกับเอกสารที่อักษรวางอยู่บนพื้นหลังที่เป็นสี
 5. เพื่อทำงานกับเอกสารจำพวกใบเสร็จรับเงิน
 6. เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายแบบเร่งรีบ
 7. เพื่อทำงานกับเอกสารที่มีการลงตรายาง
 8. เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายตามท้องถนน

การปรับปรุงคุณภาพที่สามารถเห็นได้ทันที

 1. การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบเลือกปรับได้เอง
 2. การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบปรับอัตโนมัติ
 3. การปรับแต่งอย่างอัตโนมัติ
 4. ตรวจจับขอบกระดาษ และ ปรับขนาดให้เท่ากับต้นฉบับอัตโนมัติ
 5. การปรับโหมดขาว-ดำที่เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี
 6. การลบข้อมูลพื้นหลังที่ไม่ต้องการ
 7. การไล่โทนเฉดเทาให้เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี
 8. การปรับลดพื้นที่เอกสารภาพแบบเลือกปรับได้เอง
 9. ตัวกำจัดข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก
 10. การทำความสะอาดเอกสารจากข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็กอัตโนมัติ
 11. ปรับค่าสีบนเอกสารภาพ ให้สลับจากขาว-ดำ เป็น ดำขาว
 12. การหมุนเอกสารแบบอิสระ
 13. การหมุนเอกสารแบบคงที่
 14. ปรับข้อมูลให้มีความคมมากขึ้น
 15. ปรับระนาบของเอกสารให้ถูกต้อง
 16. การปรับให้พื้นหลังเป็นสีขาวทั้งหมด