2014-Jan-Apr_Promotion_T-Shirt

ซื้อสแกนเนอร์สำนักงาน Avision รุ่นใดก็ได้ ฟรีเสื้อ T-shirt 1 ตัว

จัดการเอกสารกระดาษด้วยเครื่องสแกนเนอร์เพื่องานเอกสารในสำนักงาน จาก เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด แบรนด์ Avision ซึ่งมีทั้งเครื่องที่รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่นามบัตร ไปจนถึง A3 มีหลากหลาย รุ่นให้ท่านลูกค้าได้เลือกเอาไปใช้งาน พร้อมกับโปรโมชั่นซื้อเครื่องแถมเสื้อวันนี้จนถึงสิ้นเดือน เมษายน พ.ศ. 2557

หมายเหตุการส่งเสริมการขาย :: โปรโมชั่นนี้ไม่มีผลกับการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ที่ได้ส่วนลดราคาพิเศษไปแล้ว