ข่าวสารเล็กๆน้อยๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อการรู้จำข้อมูล ABBYY ที่ให้ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ และ คุณ สุเมธ ศรีโสภณ เป็นหนึ่งในเจ็ดคนแห่งหอเกียรติยศสำหรับปี 2013 ในสาขาที่เกี่ยวกับ “ผู้มีความสนใจอย่างมากต่อนวตกรรมของ ABBYY” รายละเอียดด้านล่างมาจากเว็ปไซต์ของ ABBYY HQ

 

Most Active Partner in LinkedIn
Our Bangladesh Partner – Mr. Syed Abu Md. Jafor – this year proved to be the most sociable person in our LinkedIn community – ABBYY 3A Galaxy. He shared his news, commented posts by other partners and ABBYY Team and liked most of our discussions. We are glad to honour Mr. Syed Abu Md. Jafor with the Most Active Partner Title. Thank you for your expert opinion and participation! Keep it up ☺
Most Popular Post by Partner in LinkedIn
Our charming Partner from Colombia – Angélica Sánchez – published the most popular post, which provoked the biggest number of comments and gathered the most likes. Angélica shared her impression of ABBYY FlexiCapture training, consultations on current projects with ABBYY Recognition Server and plans for the future. We wish Angélica success in all the projects and hope to hear more great news from her soon!
Most Posts-fruitful Influencer in LinkedIn
It’s no surprise that Eugenia Popova turned out to be the top influencer in our LinkedIn Group. Being the Director of Partner Sales unit, Eugenia keeps everybody informed about the latest changes in our Partner Community, legal issues, new members etc.
Who will dare break Eugenia’s record next year?
Most Active Facebook Fan
This year Marcos Lucania – our Brazilian Partner – has become our most devoted and active ABBYY 3A Facebook follower. He brilliantly solves our regular “train-your-brain” tasks, shares our most interesting news and funniest posts. We’d like to thank Marcos for his sincere interest and support! We’ll be glad to have more fans like you!  Join our Facebook group and try to compete with Marcos 😉
Best Partner News Reader
Claudio Naselli – Solution Manager at Trascopier SA, Argentina – is, without any doubt, the most avid reader of our Partner Newsletter in 2013! He didn’t miss a single issue and opened each of them numerous times. Thank you, Claudio! Readers like you make our work worth the while 🙂
Most Curious for Innovations Partner
Our Partner from Thailand, N2N – namely, Mr. Ken S. Srisophon and his team – visited all ABBYY 3A webinars during the year. These guys are abreast of all latest innovations and new features of ABBYY technologies and products! They really go with the times and develop their experience and skills. Now here’s an example to follow 😉
Most Specialist-Numeous Partner Team
Mr. Vo Viet Hung and his team from DongKinh Investment and Development, Vietnam were the most numerous guests at most ABBYY 3A webinars for the past year. The most number of ABBYY technology specialists appeared to be cultivated in Vietnam. Let’s spread this nice tradition around the globe. Hope to see more specialists and experts from other countries at our webinars next year!