วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน ขนาด A4 ความเร็วสูงชนิด ADF Avision รุ่น AD230U ตัวเครื่องสามารถสแกนได้ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 80 ภาพต่อนาที บนความละเอียด 200 จุดต่อนิ้ว ทั้งโหมดขาว-ดำ เฉดเทา และ สี ได้นำส่งให้กับ “บริษัท ชาวาว่า จํากัด” พร้อมอบรมการใช้งานเครื่องสแกนเอกสารเพื่อแปลงเป็นให้เป็นไฟล์ PDF และนำเข้าสู่โซลูชั่น ABBYY FlexiCapture เพื่อจับข้อมูลในตาราง จากนั้นก็นำส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้สรุปเป็นรายงานในลำดับต่อๆไป ขอบพระคุณที่ไว้วางใจต่อสินค้าซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ของ บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ อย่างเสมอมานะครับผม

ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด