วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างที่รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ A4 – 44 นิ้ว ซึ่งเป็นเครื่องของ Contex รุ่น IQ Quattro X 4450  พร้อมขาตั้งตรงรุ่น จำนวน 1 เครื่อง ได้นำส่ง ติดตั้ง และอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด นวนคร ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ ที่เป็นตัวแทนนำเข้า และจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Contex นี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
สนใจข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บจก. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ โทร: 02-040-9900-1 อีเมล์: Info@n2n.co.th เว็บไซต์: http://n2n.co.th/ เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/n2nsp ลิงค์อิน: https://th.linkedin.com/company/n2nsp เพิ่มเติม:: ทางเรายินดีจำหน่ายสินค้าทุกชิ้น ผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย (Dealer) หากท่านสนใจโมเดลธุรกิจนี้ กรุณาติดต่อ บจก. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์
ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด