ABBYY FlexiCapture - Field Extraction Traning 11.1

Episode ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่ง ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร
เป็นการสาธิตวิธีการทำงานกับฟังก์ชั่น Field Extraction Training ตอนที่ 1

N2NSP_ABBYY_FC_Find_More