วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ชนิด ADF  ของ Avision รุ่น AD125 และ รุ่น AD240U ได้นำส่ง ติดตั้ง พร้อมอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20210915_Avision_001