วันพฤหัสที่ 9 กันยายน 2564  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ชนิด ADF และ Flatbed ของ Avision รุ่น AD120 จำนวน 25 เครื่องได้นำส่งแล้ว ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20210910_AD130_25Units_1

N2NSP_News_20210910_AD130_25Units_1 N2NSP_News_20210910_AD130_25Units_1
N2NSP_News_20210910_AD130_25Units_4
N2NSP_News_20210910_AD130_25Units_1 N2NSP_News_20210910_AD130_25Units_4
N2NSP_News_20210910_AD130_25Units_4