ในหัวข้อนี้จะแสดงขั้นตอนการปรับแต่งค่าเครื่องสแกนเนอร์ด้วยแผ่นตั้งค่ามาตราฐาน หรือ Calibration Sheet ให้กับเครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้าง ขนาด A1 หรือ ขนาด 24 นิ้ว รุ่น Contex IQ Quattro 2490 แต่เราสามารถนำขั้นตอนต่างๆของการ Calibrate เครื่องสแกนนี้ ไปใช้กับเครื่องรุ่นอื่นๆของเครื่อง Contex ได้เหมือนกัน

แผ่น Calibration ของเครื่อง IQ Quattro 2490

N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet_01
N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet

ขั้นตอนการทำ Calibrate เครื่องสแกน Contex IQ Quattro 2490

ก่อนที่จะเริ่มทำการ Calibrate เครื่องสแกน เราจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำภาพให้สะอาดทั้งหมดก่อน เช่น ชุดกระจก, ชุดกล้องชนิด CIS และ ลูกกลิ้งที่นำกระดาษเข้าสู่เครื่องสแกน ซึ่งหากว่าเราไม่ทำความสะอาดเสียก่อน และทำการ Calibrate เครื่องเลย ตัวเครื่องสแกนจะเก็บค่างานสแกนที่ปะปนไปด้วยข้อมูลที่ผิดเพี้ยนที่เกิดจากความสกปรกที่ชุดกระจก หรือ ฝุ่นที่เกาะอยู่ตามชุดกล้องได้ จะทำให้เมื่อสแกนงานจริงๆแล้ว ไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ ดังนั้นทุกครั้งก่อนทำการ Calibrate จำเป็นต้องทำความสะอาดให้ครบทุกชิ้นส่วน ตามตัวอย่างรูปเหล่านี้

ให้เปิดฝาเครื่องสแกนขึ้นมา จะสังเกตุว่า มีแผ่นพลาสติดสีขาว ถูกใส่ไว้ที่ก้านล๊อกชุดกระจก ซึ่งมีด้วยกัน 2 ตัว ทางด้านซ้าย และ ด้านขวา ให้นำออก N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet
N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet เมื่อนำแผ่นพลาสติกออกแล้ว จะเห็นก้านเพื่อใช้กดตัวล็อก ชุดกระจก
เมื่อกดตัวล๊อกกระจกแล้ว ให้ใช้มืออีกข้างแงะกระจกออกจากกรอบตามภาพ ให้ทำแบบนี้ทั้งด้านซ้าย และ ด้านขวา N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet
เมื่อกดตัวล๊อกกระจกแล้ว ให้ใช้มืออีกข้างแงะกระจกออกจากกรอบตามภาพ ให้ทำแบบนี้ทั้งด้านซ้าย และ ด้านขวา หากมีผู้ช่วยค่อยประคองกระจก ก็จะดีมากๆ
N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet
N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet นำกระจก และแผ่นชีทเหล็กสีดำ ออกมาทำความสะอาดด้านนอก
N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet จากนั้นให้ใช้ตัวเป่า หรือ เครื่องเป่า เพื่อเป่าเอาฝุ่นผงขนาดเล็กออกจากชุดทำภาพ CIS ของเครื่องสแกน
เช็ดกระจกให้สะอาด หากว่ากระจกมีรอยที่เกิดจากการสแกนจนทำให้เอกสารที่สแกนเกิดเป็นเส้นทางแนวตั้ง แนะนำให้เปลี่ยนเป็นของใหม่ แล้วจึงทำการ Calibrate N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet
ให้มั่นใจว่าชุดลูกกลิ้งทั้งที่เป็นสีดำ และสีขาวได้ถูกทำความสะอาดอย่างเหมาะสม เพราะ ชุดลูกกลิ้งทั้ง 2 นี้ เมื่อสแกนไปนานๆ จะมีการเก็บสะสมฝุ่น และหมึกจากเอกสารต้นฉบับ N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet
N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet ประกอบกระจก และแผ่นชีทเหล็กสีดำเข้าที่เดิม จากนั้นปิดฝาเครื่อง
SNAG-0010 เรียกโปรแกรมที่ชื่อว่า WIDEsystem

หน้าต่างโปรแกรม WIDEsystem จะปรากฎขึ้น ซึ่งหน้าแรกจะอยู่ที่แท็บ Status

ในหน้า Status นี้ จะเห็นปุ่ม Calibrate อยู่มุมล่างซ้ายมือ ให้กดปุ่มนี้ เพื่อเริ่มการ Calibrate เครื่อง

SNAG-0000
N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet

N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet

แสดงขั้นตอนการป้อนแผ่น Calibrate โดยจะต้องป้อนให้ตรงกับลูกศรทั้งอยู่บนหัวสแกน

และพยายามป้อนกระดาษเข้าไปให้ตรงที่สุด หากเกิดการเอียง จำเป็นต้องเลื่อนกระดาษออกมา และป้อนเข้าไปใหม่

เมื่อค่อยๆป้อนกระดาษเข้าไปจนถึงตัวเซนเซอร์รับกระดาษ ตัวเครื่องสแกนเนอร์จะทำการดึงกระดาษเข้าไป และพร้อมที่จะเริ่มทำการ Calibrate แล้ว

ให้กดที่ปุ่ม Full Calibration จากนั้นระบบก็จะเริ่มทำงาน

N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet
N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet ระยะเวลาในการทำ Calibrate จะใช้เวลาอยู่ที่ 10 – 15 นาที ซึ่งเครื่องสแกนจะมีการดึง Calibration Sheet เข้าเครื่องไปๆมาๆ ช้าบ้างเร็วบ้าง อันนี้จะเป็นการทำงานของการทำ Calibration ปกติ
เมื่อเครื่องสแกนได้ทำ Calibrate เสร็จเรียบร้อย ตัวซอฟต์แวร์จะแสดงหน้าต่างแจ้งว่า Calibration successful N2NSP_OnlineShop_IQQ2490_Calibration_Sheet

ท่านสามารถสั่งซื่อ Calibration Sheet
ได้ที่หน้าร้านออนไลน์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ

 N2NSP_Shop_Lazada  N2NSP_Shop_Shopee  N2NSP_Shop_JD-Central