วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างที่รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ A4 – A0 ราคาประหยัด ซึ่งเป็นเครื่องของ Contex รุ่น SD ONE+ 36 พร้อมขาตั้งตรงรุ่น จำนวน 2 เครื่อง ได้เดินทางมาถึงบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ แล้ว และทุกครั้งก่อนที่จะทำการส่งเครื่องสแกนให้กับลูกค้า ทางเราจะแกะเครื่องเพื่อทำการ Activate License ให้กับเครื่องสแกน และถือเป็นการเริ่มนับการประกันสินค้าซึ่งเป็นเวลา 2 ปีเต็ม และก็มีการทดสอบการสแกนเบื้องต้น พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ทั้งภายนอก ภายในของเครื่องสแกน Contex เพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อสินค้าไปถึงไซต์งานของลูกค้าแล้ว เครื่องสแกนเครื่องนี้จะพร้อมใช้งานได้ทันที ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณ บ. ทรัพย์อรุณพง ที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่อให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ไว้ใช้ภายในองค์กร ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20210223_SDONE+36_016

N2NSP_News_20210223_SDONE+36_001
N2NSP_News_20210223_SDONE+36_002 N2NSP_News_20210223_SDONE+36_003
N2NSP_News_20210223_SDONE+36_004 N2NSP_News_20210223_SDONE+36_005
N2NSP_News_20210223_SDONE+36_006
N2NSP_News_20210223_SDONE+36_007 N2NSP_News_20210223_SDONE+36_008
N2NSP_News_20210223_SDONE+36_009 N2NSP_News_20210223_SDONE+36_010
N2NSP_News_20210223_SDONE+36_011 N2NSP_News_20210223_SDONE+36_012
N2NSP_News_20210223_SDONE+36_013 N2NSP_News_20210223_SDONE+36_014
N2NSP_News_20210223_SDONE+36_015