N2NSP_News_20210105_CS_Acaya_001

บ. Playwork จับมือกับ บ. Acaya นำเสนอโซลูชั่น Lawlity  ที่ผนวกความสามารถของ ABBYY FineReader Server ให้กับศาลปกครอง

“เราช่วยให้บริษัท และผู้ที่ทำงานทางด้านกฎหมายเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางกฎหมายของพวกเขาโดย data science และเทคโนโลยี AI ผ่านผลิตภัณฑ์ LAWLITY

     ผลิตภัณฑ์ LAWLITY สามารถเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางกฎหมายที่ไม่ได้ถูกแยกหมวดหมู่และจัดเรียงให้เป็นสิ่งที่สามารถนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อได้”

     ด้วยความสามารถ และความชาญฉลาดของโซลูชั่น Lawlity แพลตฟอร์มจัดการองค์ความรู้ในเอกสารด้านกฎหมาย ที่จัดการกับข้อมูลเชิงกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้ง่าย และรวดเร็วแล้ว และเมื่อได้ผนวกเข้ากับปัญญาประดิษฐ์อันเป็นจุดเด่นของซอฟต์แวร์ ABBYY FineReader Server ที่ซึ่งสามารถรู้จำ รู้จับข้อมูลภาษาไทยในเอกสารรูปภาพ (Image Files) จากนั้นแปลงให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อความนามสกุลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น .DOCX, .TXT, .XLM  เป็นต้น หรือ กำหนดให้เป็น Searchable PDF ไปพร้อมๆกันเลยก็สามารถกำหนดได้ใน ABBYY FineReader Server นี้ ยิ่งทำให้ไม่ว่าข้อมูลทางกฎหมายที่อยู่ในรูปแบบของ “กระดาษ” ที่จะต้องถูกทำให้เป็นดิจิตอลไฟล์ หรือ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาแต่ตั้งต้น  เมื่อถูกเก็บเข้าสู่ระบบของ Lawlity จะสามารถถูกสืบค้นได้อย่างแม่นยำภายในโซลูชั่น Lawlity นี้ ไม่พลาดทุกข้อกฎหมาย ทุกคำค้นที่สนใจ ได้อย่างแน่นอน ซึ่งโซลูชั่นอันทรงประสิทธิภาพทั้งสองนี้ได้ถูกพัฒนาใช้งานจริงแล้ว ที่ ศาลปกครองกลาง แจ้งวัฒนะนี่เอง

บริษัท:    Acaya Co., Ltd.
ที่ตั้ง:      G Tower เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร:       081-889-0488
อีเมล์:     Contact@acaya.ai
บริษัท:    Playwork Co., Ltd.
ที่ตั้ง:      เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์, ทาวเวอร์ บี ชั้น 24 ถนนพระราม 9
โทร:       062-720-6620
อีเมล์:     info@playwork.co.th

2021-ABBYY-FRS-LinkBar

ABBYY FineReader Server- Overview

How to Use ABBYY FineReader Server (Main Scenarios)