สำหรับโครงการนี้ที่ได้นำเสนอซอฟแวร์ ABBYY FlexiCapture เพื่อจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารภายในหน่วยงานหนึ่งของ ธนาคารแห่งประเทศไทย  โครงการได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือน พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศรัสเซีย และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บ. คู่ค้าที่เสนอโซลูชั่นการจัดการและอ่านฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะนี้ให้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งงานพัฒนาระบบทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2564 นี้ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจ และความเชื่อมั่นต่อสินค้าของเรา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 N2NSP_News_20201223_ABBYYFC_BOT_001

ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture นี้ นอกจากจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่องานจัดกลุ่มฟอร์มเอกสาร จับข้อมูลที่สนใจภายในเอกสารทั้งที่แบบมี โครงสร้างข้อมูลคงที่ หรือ ไม่มีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจน ด้วยเทคโนโลยี   OCR/ICR/OMR/BCR รองรับการทำงานกับฟอนต์ภาษาไทย ถือเป็นหนึ่งเดียวของซอฟต์แวร์จาก ต่างประเทศที่ทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชาญฉลาด แม่นยำ และสามารถขยายระบบเพื่อรองรับงานที่มีภาระของเอกสารปริมาณหลายล้านๆแผ่นต่อปีได้แล้วนั้น ตัวซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture   ยังทำงานเข้ากันได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบ RPA หรือ Robotic Process Automation   จากค่ายที่นิยมใช้งานกันทั้งทั่วโลก และประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าย UiPath, BluePrism, Automation Anywhere เป็นต้น

N2NSP_News_20201223_ABBYYFC_BOT N2NSP_News_20201223_ABBYYFC_BOT_003
N2NSP_News_20201223_ABBYYFC_BOT_004
N2NSP_News_20201223_ABBYYFC_BOT_005