วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เครื่องสแกนเอกสารขนาด A4 Avision รุ่น AD125 จำนวน 15 เครื่องพร้อมนำส่งให้กับ กรมอู่ทหารเรือ และ อีก 5 เครื่อง นำส่งให้กับ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โดยทั้ง 2 โครงการนี้ บ. สุธาสิน กรุ๊ป เป็นผู้จำหน่ายเข้าไป ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป ที่ช่วยผลักดันเครื่องสแกน Avision มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20201221_AD1250_20Units_001