วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณลูกค้ารายเดิมได้นำงานศิลปะ เป็นภาพวาดด้วยสีอเคริค ที่มีหน้ากว้าง 36นิ้ว ความยาวปรมาณ 2 – 2.5 เมตร มาสแกนอีก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว สแกนเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติของทางวัดเจ้าของภาพ ทางเราได้เลือกใช้งานเครื่องสแกนเนอร์ที่มีชุดกล้องแบบ CCD ซึ่งจะสามารถเก็บความลึกของสีได้ถึง 48 บิท เป็นเครื่องรุ่น Contex HD Ultra X 4290 และสแกนงานที่ความละเอียด 600 จุดต่อนิ้ว ทำให้ภาพที่นำมาสแกนนั้น กินพื้นที่โดยเฉี่ยต่อแผ่นที่ 3.5 กิกะไบต์เลยทีเดียว ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้เราสแกนงานอันมีค่าเหล่านี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20200929_Art_Scanning_002

N2NSP_News_20200929_Art_Scanning_001 N2NSP_News_20200929_Art_Scanning_004
N2NSP_News_20200929_Art_Scanning_003
N2NSP_News_20200929_Art_Scanning_005 N2NSP_News_20200929_Art_Scanning_006
N2NSP_Contex_HDULTRA_X_FrontViewContex HD Ultra X 4290

 

Contex Large Format Scanners and Software

HD Ultra – superior image quality in wide format scanning

Productivity scanning with HD Ultra

Productivity for Large Format with The New ScanStation