ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณ นรากร พูลภูงา และคุณ เสฎฐวุติ   พินิจภาสกร  ได้เดินทางเข้าไปที่  บ. จี เอเบิล พื่อเปิดหลักสูตร อบรม แนะนำวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ขยับเป็น V12  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 วัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บ. จี เอเบิล สามารถที่จะออกแบบ เอกสารแม่แบบ (หรือ Document Definition) ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 100% ได้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจ และเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างครบทุกส่วนสำคัญๆ รวมไปถึง สามารถนำเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ของโปรแกรม ABBYY FlexiCapture ไปพัฒนาใช้งานร่วมกับโซลูชั่นซอฟต์แวร์เดิมที่มีอยู่ในองค์กรแล้ว ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งๆขึ้นไป

N2NSP_News_20200928_GAble-Training_006

N2NSP_News_20200928_GAble-Training_001 N2NSP_News_20200928_GAble-Training_002
N2NSP_News_20200928_GAble-Training_003
N2NSP_News_20200928_GAble-Training_004 N2NSP_News_20200928_GAble-Training_005