วันอังคารที่ 1 กันยายน 63  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดกะทัดรัด ของ Avision รุ่น AD125 จำนวน 10 ครื่อง ได้รับการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่อง และติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า พร้อมนำส่งให้กับ Wisepaq Business Solutions Provider Co., Ltd ที่ชนะโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avison เสนอเข้าสู่โครงการนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20200902_AD125_10Units_001