ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมาของปี 2020 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความยากลำบากต่อการจำหน่ายสินค้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจภายในประเทศ และ ผลกระทบที่ใหญ่หลวงของวิกฤต COVID-19 แต่ก็ไม่ได้ทำให้บริษัทคู่ค้าอันทรงคุณค่าแห่งนี้ ลดการหาลูกค้าระดับคุณภาพลงไปได้เลย เป็นบริษัทไหนไปไม่ได้เลย นอกเสียจาก บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด คู่ค้าที่มุ่งมั่นนำเสนอซอฟต์แวร์ ABBYY ทั้งแบบสำเร็จรูป และ แบบนำไปพัฒนาเป็นโซลูชั่นใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และนี่คือ รายนามองค์กรบริษัทส่วนหนึ่งที่ได้ใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY ผ่านทีมงานคุณภาพของ บ. บี เซอร์เคิล ทางเราต้องขอขอบพระคุณทั้งบ.คู่ค้า และ บ.ลูกค้าที่ให้ความสนใจ และความเชื่อมั่นต่อสินค้าของเรา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 N2NSP_News_20200831_B-Circle_Ref_001

ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture นี้ นอกจากจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่องานจัดกลุ่มฟอร์มเอกสาร จับข้อมูลที่สนใจภายในเอกสารทั้งที่แบบมี โครงสร้างข้อมูลคงที่ หรือ ไม่มีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจน ด้วยเทคโนโลยี   OCR/ICR/OMR/BCR รองรับการทำงานกับฟอนต์ภาษาไทย ถือเป็นหนึ่งเดียวของซอฟต์แวร์จาก ต่างประเทศที่ทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชาญฉลาด แม่นยำ และสามารถขยายระบบเพื่อรองรับงานที่มีภาระของเอกสารปริมาณหลายล้านๆแผ่นต่อปีได้แล้วนั้น ตัวซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture   ยังทำงานเข้ากันได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบ RPA หรือ Robotic Process Automation   จากค่ายที่นิยมใช้งานกันทั้งทั่วโลก และประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าย UiPath, BluePrism, Automation Anywhere เป็นต้น