สำหรับโครงการนี้ได้นำเสนอซอฟแวร์ ABBYY FlexiCapture เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถ รองรับ และ จัดการกับฟอร์มเอกสารที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบมีโครงสร้าง และ ไม่มีโครงสร้างตายตัว ที่เข้ามายัง บริษัท พี ที ที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกั ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศรัสเซีย และ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด ซึ่งเป็น บ. คู่ค้าที่เสนอ Total Solution ให้กับ PTT Digital ซึ่งงานพัฒนาระบบทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563 นี้ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจ และความเชื่อมั่นต่อสินค้าของเรา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20200828_ABBYYFC_PTTDigital_001

ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture นี้ นอกจากจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่องานจัดกลุ่มฟอร์มเอกสาร จับข้อมูลที่สนใจภายในเอกสารทั้งที่แบบมี โครงสร้างข้อมูลคงที่ หรือ ไม่มีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจน ด้วยเทคโนโลยี   OCR/ICR/OMR/BCR รองรับการทำงานกับฟอนต์ภาษาไทย ถือเป็นหนึ่งเดียวของซอฟต์แวร์จาก ต่างประเทศที่ทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชาญฉลาด แม่นยำ และสามารถขยายระบบเพื่อรองรับงานที่มีภาระของเอกสารปริมาณหลายล้านๆแผ่นต่อปีได้แล้วนั้น ตัวซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture   ยังทำงานเข้ากันได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบ RPA หรือ Robotic Process Automation   จากค่ายที่นิยมใช้งานกันทั้งทั่วโลก และประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าย UiPath, BluePrism, Automation Anywhere เป็นต้น