วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ร่วมกับพนักงาน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันทำการทดสอบเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 เครื่องสแกนชนิดที่มีชุด ADF และ Flatbed ติดตั้งไว้ในเครื่องเดียวกัน ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีที่กำหนดโดยคณะกรรมการของศาลยุติธรรม ได้สุ่มเครื่องสแกน 10% จากทั้งหมด 1,125 เครื่อง (เป็นโครงการจัดซื้อเฟสที่ 2 และ Avision ก็สามารถเป็นผู้ชนะการประกวดราคาแบบ e-bidding ได้อีกครั้ง) ออกมาเพื่อทดสอบสแกน ณ อาคารโกดังของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ย่าน ซอยรามคำแหง 118 ซึ่งการทดสอบก็สำเร็จ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และจะดำเนินการกระจายส่งไปยังที่ทำการของศาลยุติธรรมในวันรุ่งขึ้นทันที

N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection

N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_001 N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_002
N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_004 N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_005
N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_006 N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_007
N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_008 N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_009
N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_010 N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_011
N2NSP_News_20200826_COJ_P2_Inspection_012