วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เดินทางนำเครื่องสแกน Contex รุ่น SD ONE+ 36 ไปส่ง ให้กับ บริษัท เอเชียนแปซิฟิกแคน จำกัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ วิธีการใช้งานเครื่องสแกน และ ซอฟต์แวร์ Nextimage V5.0รุ่น Scan+Archive ให้กับเจ้าหน้าที่ในแผนกที่เกี่ยวกับงานเขียนแบบ ได้รับความสนใจ และพึงพอใจต่อการทำงานของตัวเครื่องสแกนนี้เป็นอย่างมาก และอีกครั้งที่ บ. เอ็นทูเอ็นฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท เอเชียนแปซิฟิกแคน จำกัด  ที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของ บ. N2N ของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan_001

N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan_002 N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan_003
 N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan  N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan
N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan
N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan
N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan
N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan
N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan
N2NSP_News_20200807_AsianPacificCan