วันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับ พนักงานจาก บ. สุธาสิน กรุ๊ป เพื่อทำการอบรมวิธีการทำงานของเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 พร้อมกับแนะนำวิธีการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องสแกนเนอร์รุ่นนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในไซต์งานต่างๆของ ศาลยุติธรรม ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1763 เครื่อง ที่พึ่งได้ส่งมอบ ติดตั้ง และ อบรมครบเรียบร้อยแล้วเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณ ที่ บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้บริการหลังการขายสำหรับโครงการศาลยุติธรรมนี้ ต่อเนื่องร่วมกัน 3 ปี นับจากเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นๆไป ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20200730_Sutasin_Training_001

N2NSP_News_20200730_Sutasin_Training_002 N2NSP_News_20200730_Sutasin_Training_003
N2NSP_News_20200730_Sutasin_Training_004 N2NSP_News_20200730_Sutasin_Training_005
N2NSP_News_20200730_Sutasin_Training_006 N2NSP_News_20200730_Sutasin_Training_007