วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้เดินทางไปทำการบำรุงรักษาเครื่องสแกนเอสการหน้ากว้าง 24 นิ้ว รุ่น Contex SD ONE+ 24 ประจำปี 2563 ให้กับ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ซึ่งเครื่องสแกนเนอร์ตัวนี้ทำงานร่วมกับ โซลูชั่นเพื่อการตรวจสอบความผิดพลาดบนสิ่งพิมพ์ ผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Global Vision ที่จำหน่ายเข้าไปโดย บ. ZinCode (Thailand) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

N2NSP_News_20200731_Contex_MA_001

N2NSP_News_20200731_Contex_MA_002
N2NSP_News_20200731_Contex_MA_003 N2NSP_News_20200731_Contex_MA_004
N2NSP_News_20200731_Contex_MA_005

CONTEX SD ONE+ 24

N2NSP_News_Contex_SDONEPLUE24_GrandWork_20180316_01 N2NSP_News_Contex_SDONEPLUE24_GrandWork_20180316_02
N2NSP_News_Contex_SDONEPLUE24_GrandWork_20180316_03 N2NSP_News_Contex_SDONEPLUE24_GrandWork_20180316_04
N2NSP_News_Contex_SDONEPLUE24_GrandWork_20180316_06
N2NSP_News_Contex_SDONEPLUE24_GrandWork_20180316_05 N2NSP_News_Contex_SDONEPLUE24_GrandWork_20180316_07
N2NSP_News_Contex_SDONEPLUE24_GrandWork_20180316_08

วิดีโอ Contex SD ONE+ 24