เมื่อวันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2563 ลูกค้าได้นำงานศิลปะ เป็นภาพวาดด้วยสีอเคริค ที่มีหน้ากว้าง 36นิ้ว ความยาวปรมาณ 2.5 – 3 เมตร มาให้บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ สแกนเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติของทางวัดเจ้าของภาพ ทางเราได้เลือกใช้งานเครื่องสแกนเนอร์ที่มีชุดกล้องแบบ CCD ซึ่งจะสามารถเก็บความลึกของสีได้ถึง 48 บิท เป็นเครื่องรุ่น HD Ultra X 4290 และสแกนงานที่ความละเอียด 600 จุดต่อนิ้ว ทำให้ภาพที่นำมาสแกนนั้น กินพื้นที่โดยเฉี่ยต่อแผ่นที่ 3.5 กิกะไบต์เลยทีเดียว ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้เราสแกนงานอันมีค่าเหล่านี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2N News & Events N2NSP_News_20200706_Art_Scanning_002
N2NSP_News_20200706_Art_Scanning_003 N2NSP_News_20200706_Art_Scanning_004