วันอังคารที่ 9 และ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ของ Avision รุ่น AD240U จำนวน 18 เครื่องได้ติดตั้ง และแนะนำการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของ กรมพลศึกษา (department of physical education) แล้ว ทั้งที่สำนักงานปทุมวัน และ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลอง 6 บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_01

N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_02
N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_03
N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_04 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_05 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_06
N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_07 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_08 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_09
N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_10N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_10 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_11 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_12
N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_13 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_14 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_15
N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_17
N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_18 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_16 N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_19
N2NSP_News_AD240U_DPE_20200612_20