เมื่อวันพฤหัสที่ 4 และ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ร่วมกับพนักงาน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปที่คลังสินค้าใหม่ของ บ. SiS Distribution (Thailand) PCL. ซึ่งตั้งอยู่ระแวงร่มเกล้า เพื่อให้ความช่วยเหลือในการทดสอบเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 เครื่องสแกนชนิดที่มีชุด ADF และ Flatbed ติดตั้งไว้ในเครื่องเดียวกัน ตามระเบียบวิธีที่กำหนดโดยคณะกรรมการของศาลยุติธรรม โดยได้สุ่มเครื่องสแกนจากทั้งหมด 1,763 เครื่อง ออกมาเพื่อทดสอบจำนวน 176 เครื่องโดยประมาณ และการทดสอบตลอดทั้ง 2 วัน นั้นก็เป็นไปอย่างราบรื่น ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ เครื่องสแกนเนอร์ AD130 ทั้งหมด ก็จะถูกกระจายส่งไปยังที่ทำการของศาลยุติธรรม กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_01

N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_02
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_03 N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_04
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_05 N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_06
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_07 N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_08
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_09
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_10 N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_11
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_12 N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_13
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_14
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_15 N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_16
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_17 N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_18
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_19 N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_20
N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_21 N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_22N2NSP_News_COJ_InspectDay_20200607_22