เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บจก. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้เดินทางไปที่คลังสินค้าของ SiS Distribution (Thailand) PCL. ซึ่งตั้งอยู่ระแวงร่มเกล้า เพื่อนำเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD130 เครื่องสแกนชนิดที่มีชุด ADF และ Flatbed ติดตั้งไว้ในเครื่องเดียวกัน และมีความเร็วในการสแกนเอกสาร A4 ที่ความละเอียด 200 จุดต่อนิ้วได้ ถึง 40 แผ่นต่อนาที และ 80 ภาพต่อนาที จำนวนกว่า 1,800 เครื่อง ฝากเก็บไว้ที่คลังสินค้านี้ เพื่อรอนัดกับทางกรรมการของศาลยุติธรรม เพื่อทำการตรวจรับเครื่อง AD130 นี้ในลำดับถัดไป แอดมินมีภาพบรรยากาศมาฝากเล็กน้อยครับ

AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_01 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_02

AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_03 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_04
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_05 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_06
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_07
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_08
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_09 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_10
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_11
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_12 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_13
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_14
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_15 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_16
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_17 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_18
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_19
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_20 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_21
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_22 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_23
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_24 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_25
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_26
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_27 AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_28
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_29
AvisionMKT_News_AD130_1850Units_20200515_30