วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิด ADF ขนาด A4 ของ Avision รุ่น AD125 ที่สแกนได้ความเร็ว 25แผ่นต่อนาที และ 50แผ่นต่อนาที ทั้งโหมดขาว-ดำ เฉดเทา และ สี  จำนวน 22 เครื่อง ได้นำส่งที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยบริษัทคู่ค้าที่สำคัญ และเป็นพันธมิตรอย่างยาวนานมากสำหรับเรา ได้ยื่นเสนอเครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD125 เพื่อเข้าแข่งขันตามข้อกำหนดของ ICT ในแบบที่ 2 โดยการตรวจรับเครื่องสแกนเนอร์ทั้ง 22 เครื่องนี้ ก็สามารถผ่านครบทุกข้อคุณสมบัติ และรอทยอยติดตั้งและอบรมการใช้งานเครื่องและซอฟต์แวร์ควบคุมการสแกนให้กับธนาคารออมสินในลำดับถัดไป

N2NSP_News_AD125_22Units_20200511_01
N2NSP_News_AD125_22Units_20200511_02 N2NSP_News_AD125_22Units_20200511_03