เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา บ. I am consulting และ บริษัทในเครือ ได้ร่วมกันจัดงานสัมนาที่ชื่อว่า OpenText Content Day with ECM Consulting ขึ้นเป็นครั้งแรก ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบ Enterprise Content Management และรวมไปถึงระบบ Business Intelligence ต่างๆ ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจต่างๆภายในประเทศ ซึ่งภายในงานได้มีการเชิญบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถมากจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ  และเอกสารที่มีชื่อเสียง หากเอ่ยชื่อเชื่อได้ว่าคงจะเป็นที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดี

   และในงานดังกล่าว ตัวแทน บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด โดย คุณสุเมธ ศรีโสภณ และ คุณสมศักดิ์ พ่อค้า ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับงานด้านการ “รู้จำข้อมูล” หรือ OCR ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งภายในโซลูชั่นที่นำเสนอในงานด้วยเช่นกัน มีภาพบรรยากาศตอนทั้งช่วงว่างๆ และช่วงวุ่นๆมาฝากเช่นเคยครับ

บรรยากาศก่อนที่งานสัมนาจะเริ่มขึ้น

บรรยากาศก่อนที่งานสัมนาจะเริ่มขึ้น

ของที่ระลึกในงานสัมนานี้

ของที่ระลึกในงานสัมนานี้

พบปะพุดคุยกับผู้บริหารของบ. I am consulting

พบปะพุดคุยกับผู้บริหารของบ. I am consulting

คุณสุเมธกำลังอธิบายข้อดีของการมี THAI OCR ไว้ใช้งานในระบบ ECM

คุณสุเมธกำลังอธิบายข้อดีของการมี THAI OCR ไว้ใช้งานในระบบ ECM

แลกเปลี่ยนคำถาม และคำตอบที่เกี่ยวกับงาน OCR

แลกเปลี่ยนคำถาม และคำตอบที่เกี่ยวกับงาน OCR

แนะนำคุณสมบัติ THAI OCR

แนะนำคุณสมบัติ THAI OCR