เครื่อง CZUR M3000 PRO จะแยกหัวสแกนกับฐานทรงวีออกจากกัน เพื่อสะดวกในการบรรจุลงกล่อง แต่ก็ได้ให้ไขควงและน๊อต มาพร้อมเพื่อให้เจ้าของเครื่องสแกน ทำการประกอบอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน พร้อมขันน๊อตให้ครบโดยไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรเพิ่ม 

N2NSP_News_M3000Pro_Unbox_20191212_05
N2NSP_News_M3000Pro_Unbox_20191212_09 N2NSP_News_M3000Pro_Unbox_20191212_14 N2NSP_News_M3000Pro_Unbox_20191212_16 N2NSP_News_M3000Pro_Unbox_20191212_17

Order_Card_Lnwshop