วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เครื่องสแกนเนอร์ขนาดกะทัดรัด ที่ผ่านข้อกำหนดของ ICT แบบที่ 2 คือเครื่อง Avision รุ่น AD240 จำนวน 14 เครื่อง ได้รับการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเครื่อง  อุปกรณ์ต่างๆภายในกล่อง และติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า พร้อมนำส่งให้กับ บ. Join Vision ที่ชนะโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า Join Vision ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_Avision_AD240_14Units_20200309