วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 หลังจากที่ต้องรอผลการพิจารณาอยู่นานหลายเดือน ในที่สุดก็พร้อมส่งอีกเครื่อง!  ให้กับสำนักชลประทานที่ 14 ประจวบคีรีขันธ์  และก็ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท Provider Supply (2001)  คู่ค้าใจดี และมีศักยภาพสูงมากที่สามารถทำให้เครื่องสแกนเนอร์ Contex ชนะการประกวดราคาตามสเปคใหม่ของกรมชลฯ ที่เน้นจากใช้งานเครื่องสแกนแบบ Multi-Function ซึ่งเครื่อง Contex รุ่น IQ Quattro 4450 ScanStation Pro ก็สามารถผ่านข้อกำหนดได้ทุกข้อ และ ทุกครั้งก่อนที่จะทำการส่งเครื่องสแกนให้กับลูกค้า ทางบ.จะแกะเครื่องสแกนเนอร์เพื่อมาทำการ Activate License ให้กับเครื่องสแกน และถือเป็นการเริ่มนับการประกันสินค้าซึ่งเป็นเวลา 2 ปีเต็ม และก็มีการทดสอบการสแกนเบื้องต้น พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ทั้งภายนอก และภายในของเครื่องสแกน Contex เพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อสินค้าไปถึงไซต์งานของลูกค้าแล้ว เครื่องสแกนเครื่องนี้จะพร้อมใช้งานได้ทันที

N2NSP_News_Contex_ScanStationPro_20200302_04
N2NSP_News_Contex_ScanStationPro_20200302_01 N2NSP_News_Contex_ScanStationPro_20200302_02 N2NSP_News_Contex_ScanStationPro_20200302_03

>> เพิ่มเติม Contex IQ Quattro 4450 ScanStation Pro