เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างขนาด 36 นิ้ว หรือ A0 แบรนด์ Colortrac รุ่น SmartLF Scan! 36 เป็นเครื่องสแกนหน้ากว้างที่ราคาประหยัดที่สุด ทางทีมงานได้ตรวจสอบเครื่อง และนำส่งให้กับ คุณลูกค้า บจก. B.U. Asset ย่าน บางเขน ที่สั่งซื้อตรงเข้ามาที่ Line @n2nsp ของเรา ขอขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจในตัวสินค้าที่จำหน่าย โดยบ. เอ็นทูเอ็นฯ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับผม

N2NSP_News_SmartLF_Scan36_20200114_01

N2NSP_News_SmartLF_Scan36_20200114_02 N2NSP_News_SmartLF_Scan36_20200114_03

Order_Card_Lnwshop

 

 

N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_01 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_02
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_03 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_04
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_05 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_06
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_07
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_08
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_09 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_10
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_11 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_12
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_13 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_14
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_15
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_16 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_17
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_18 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_19
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_20
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_21
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_22 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_23
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_24 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_25
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_26 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_27
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_28 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_29
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_30 N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_31
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_32
N2NSP_News_Colortrac_SmartLF_Scan36_Unbox_20190611_33

คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่อง Colortrac SmartLF Scan!36