ในวันที่ 21 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ของ บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด โดยคุณ คุณ นรากร พูลภูงา ได้เดินทางไป บ. ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด เพื่ออบรม แนะนำวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ขยับเป็น V12 Release 2  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บ.ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด สามารถที่จะออกแบบ เอกสารแม่แบบ (หรือ Document Definition) ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 100% ได้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจ และเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างครบทุกส่วนสำคัญๆ รวมไปถึง สามารถนำเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ของโปรแกรม ABBYY FlexiCapture ไปพัฒนาใช้งานร่วมกับโซลูชั่นซอฟต์แวร์เดิมที่มีอยู่ในองค์กรแล้ว ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งๆขึ้นไป

N2NSP_News_Nice_Apparel_20191025_01 N2NSP_News_Nice_Apparel_20191025_02

2020-ABBYYFC_Bar_KnowMore