จบไปอีกหนึ่งคอร์สเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย ที่กำลังได้รับความสนใจ และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ณ ปัจจุบัน เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ExxonMobil เพื่อให้สามารถออกแบบ Template ให้กับเอกสารต่างๆที่จะนำเข้ามาถูกจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจออกไปยังระบบอื่นๆภายในองค์กร ด้วยซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture นี้

N2NSP_News_exxonmobil_20191024_06

ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture นี้ นอกจากจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่องานจัดกลุ่มฟอร์มเอกสาร จับข้อมูลที่สนใจภายในเอกสารทั้งที่แบบมี โครงสร้างข้อมูลคงที่ หรือ ไม่มีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจน ด้วยเทคโนโลยี   OCR/ICR/OMR/BCR รองรับการทำงานกับฟอนต์ภาษาไทย ถือเป็นหนึ่งเดียวของซอฟต์แวร์จาก ต่างประเทศที่ทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชาญฉลาด แม่นยำ และสามารถขยายระบบเพื่อรองรับงานที่มีภาระของเอกสารปริมาณหลายล้านๆแผ่นต่อปีได้แล้วนั้น ตัวซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture   ยังทำงานเข้ากันได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบ RPA หรือ Robotic Process Automation   จากค่ายที่นิยมใช้งานกันทั้งทั่วโลก และประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าย UiPath, BluePrism, Automation Anywhere เป็นต้น

N2NSP_News_exxonmobil_20191024_01
N2NSP_News_exxonmobil_20191024_02 N2NSP_News_exxonmobil_20191024_03
N2NSP_News_exxonmobil_20191024_04 N2NSP_News_exxonmobil_20191024_05

2020-ABBYYFC_Bar_KnowMore