วันอังคารที่ 15 ตุลามคม 2562 บ. Global Scanning ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ เครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้างเบอร์ต้นๆของโลก คือ Contex และ Colortrac ได้จัดงานประชุมเหล่าตัวแทนจำหน่ายเครื่องสแกน Contex ซึ่งมาจากหลากหลายประเทศได้ด้วยกัน เช่น มาเลเซีย, เกาหลี, สิงค์โปร์, ออสเตรเลีย, ฟิลิปปินส์, ปากีสถาน, ไตหวัน และ ประเทศไทย ซึ่งในงานมีคุณ Kanzaki, คุณ Shawn และ คุณ JP เป็นวิทยากรในงาน ได้มีการแนะนำเครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้างที่จะออกมาใหม่ในปี 2020 ที่จะถึงนี้ และ แสดง สาธิตการทำงานของสินค้าตัวใหม่ ที่เป็นเครื่องสแกนเนอร์ 3D ราคาย่อมเยาว์ เหมาะกับงานส่วนบุคคล หรือไว้ใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ก็ได้เช่นกัน มีภาพประยากาศในงานประชุมบางส่วนมาให้ชมกันครับ

N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_01

N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_02 N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_03
N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_04 N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_05
N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_06 N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_07
N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_08 N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_09
N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_10
N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_11 N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_12
N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_13
N2NSP_News_ContexDay2019_20191016_14