เมื่อวันที่ 9 – 11 เดือน ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา มีงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ Worlddidac Asia ซึ่งก็คือ งานแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนจากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ทางบ. N2NSP ของเราก็ได้ร่วมงานระดับเอเชียครั้งนี้ โดยได้นำเอาเครื่องสแกนหนังสือแบรนด์ Czur, เครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน Avision และ ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการฟอร์มเอกสารอัจฉริยะ ABBYY FlexiCapture ก็ได้รับความสนฝจจากผู้เข้าชมงานอยู่พอสมควร ทางแอดมินมีภาพนิ่ง และภาพวิดีโอบางส่วนภายในงานทั้ง 3 วันมาฝากครับ

N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_01

N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_02 N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_03
N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_04 N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_05
N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_06 N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_07
N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_08 N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_09
N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_10 N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_11
N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_12
N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_15 N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_16
N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_13
N2NSP_News_WorldDIDAC_10152019_14