05Feb/18

Avision: AD280F

AD280F  คลื่นลูกใหม่ และที่สุดในรุ่น เครื่องสแกนเอกสารสำนักงานชนิด ADF และ Flatbed      เครื่อง Avision AD280F สามารถให้ความเร็วในการสแกนเอกสารได้ถึง 80 แผ่นต่อนาที หรือ 160 ภาพต่อนาที ทั้งความละเอียด 200 และ 300 จุดต่อนิ้ว ด้วยโครงสร้างของเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่ และ งบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด  ต่างจากเครื่องสแกนเนอร์ทั่วๆไปที่มีคุณสมบัติการสแกนแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกัน แต่กลับใช้พื้นที่ที่มากกว่า และ รองรับความหนาบางของเอกสารก็ได้น้อยกว่า ดังนั้นด้วยการเพิ่มพูนความสามารถต่างๆให้กับเครื่องสแกนเนอร์ AvisionRead More…

02Feb/18

Avision: AD260F

AD260F  คลื่นลูกใหม่ของเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน สแกนเร็ว เชื่อถือได้ ง่ายต่อการใช้      เครื่อง Avision AD260F สามารถให้ความเร็วในการสแกนเอกสารได้ถึง 70 แผ่นต่อนาที หรือ 140 ภาพต่อนาที ด้วยโครงสร้างของเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่ และ งบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด  ต่างจากเครื่องสแกนเนอร์ทั่วๆไปที่มีคุณสมบัติการสแกนแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกัน แต่กลับใช้พื้นที่ที่มากกว่า และ รองรับความหนาบางของเอกสารก็ได้น้อยกว่า ดังนั้นด้วยการเพิ่มพูนความสามารถต่างๆให้กับเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD260F ไม่ว่างานสแกนหนังสือที่ต้องสแกนแบบแนวราบ หรือ ชุดเอกสารที่มีจำนวนหลายสิบหน้าต่อหนึ่งชุด หรือ ต่อ 1งานสแกนก็ตามRead More…

20Jul/16

Avision: AD250F

คลื่นลูกใหม่ของเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน       เครื่อง Avision AD250F สามารถให้ความเร็วในการสแกนเอกสารได้ถึง 80 แผ่นต่อนาที หรือ 160 ภาพต่อนาที ด้วยโครงสร้างของเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่ และ งบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด  ต่างจากเครื่องสแกนเนอร์ทั่วๆไปที่มีคุณสมบัติการสแกนแบบอัตโนมัติเช่นกัน แต่กลับใช้พื้นที่ที่มากกว่า และ ความหนาบางของเอกสารก็รองรับได้น้อยกว่า ดังนั้นด้วยการเพิ่มพูนความสามารถต่างๆให้กับเครื่องสแกนเนอร์ Avision AD250F ไม่ว่างานสแกนหนังสือที่ต้องสแกนแบบแนวราบ หรือ ชุดเอกสารที่มีจำนวนหลายสิบหน้าต่อหนึ่งชุด หรือ ต่อ 1งานสแกนก็ตาม ก็สามารถนำมาทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในเครื่องเดียว  โบร์ชัวร์: Brochure Read More…