26Apr/13

DocnFlow Key Features

 ความสามารถ/คุณสมบัติที่น่าสนใจ ใน DocnFlow™ 2.0      ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ DocnFlow เวอร์ชั่น 2.0 จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อช่วยคุณในการบริหารจัดการเอกสารต่างๆภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บริหารดูแลงานต่างๆของคุณบนแนวทางใหม่ๆ สำหรับเอกสารแนะนคุณสมบัติฉบับนี้จะเป็นการเกริ่นถึงภาพรวมของคุณสมบัติต่างๆ ทั้งเก่า และที่ถูกัฒนาขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่น 2.0 ของซอฟต์แวร์ระบบที่ชื่อ DocnFlow เชื่อมต่อกับ LDAP      ระบบ DocnFlow สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องผู้ให้บริการ LDAP เพื่อที่จะเพิ่มรายชื่อ หรือ กลุ่มที่ปรากฎภายใน LDAPRead More…

14Jan/13

Feature of Week – Add to my routine task

นำตำแหน่ง และอินเด็กซ์ที่มักใช้บ่อยๆระหว่างเก็บงาน มาสร้างเป็นปุ่ม ลักษณะทางโครงสร้างกายภาพของระบบจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ DocnFlow จะประกอบไปด้วย ตู้เอกสาร ลิ้นชัก และ แฟ้มเอกสาร จำเป็นต้องมีให้ครบทั้ง 3 ระดับ ผู้ใช้งานจึงจะสามารถนำข้อมูลต่างๆเก็บเข้าระบบได้โดยเริ่มทำงานที่โหนดแฟ้มเอกสาร และคลิ้กเม้าส์ขวาเพื่อเลือกคำสั่ง “สร้างเอกสาร หรือ Create Document” จากขั้นตอนที่เกริ่นมา หากในวันหนึ่งๆต้องมีการเก็บเอกสารเข้าไปยังตำแหน่งเดียวกัน คือ ที่ตู้เดิม ลิ้นชักเดิม และ โฟลเดอร์เดิม เวลาเก็บข้อมูลทุกครั้งต้องเข้ามาทีละโหนดข้างต้น คงจะไม่สนุกแน่ๆเลยสำหรับคนที่มีหน้าที่เอาข้อมูลเข้าระบบ ในกรณีแบบนี้ ระบบ DocnFlowRead More…

20Nov/12

Feature of Week – Generate File Cabinet Structures as you desired

เชื่อได้ว่าจะต้องเคยมีคำถามถามขึ้นมาเกี่ยวกับ ความต้องการทราบถึงโครงสร้างของระบบจัดเก็บเอกสารว่า ในแต่ละตู้เอกสารมีการสร้างลิ้นชัก โฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อยไว้เป็นอย่างไร การตรวจสอบข้อมูลลักษณะนี้ มักจะต้องเป็นผู้ดูแลระบบงานเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปสืบค้น หรือสร้างผลลัพธ์ข้อมูลออกมาให้กับผู้ที่ร้องขอ ได้แต่เพียงผู้เดียว หากผู้ดูแลระบบ เกิดไม่ว่างหรือ มีภาระที่สำคัญกว่า (ซึ่งก็มักจะมีเรื่องที่สำคัญๆต้องทำเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเสมอ ) ดังนั้นระบบ DocnFlow จึงได้มีคำสั่งเพื่อการเรียกดูข้อมูลสรุปโครงสร้างของตู้เอกสารไว้ให้ใช้งานได้ด้วยตัวผู้ใช้งานเอง เพียงแค่ผู้ดูแลระบบจ่ายสิทธิในการใช้งานคำสั่ง Cabinet Properties ให้แก่ผู้ใช้งาน เมื่อความต้องการสร้างข้อมูลสรุปเกิดขึ้น ผู้ใช้งานดังกล่าวก็เพียงเลือกที่ตู้เอกสาร และคลิ้กเม้าส์ขวาเพื่อเรียกเมนูคำสั่ง Properties จากนั้นระบบ DocnFlow ก็จะทำการรวบรวมข้อมูลของ ลิ้นชัก โฟลเดอร์ และ โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ภายในตู้เอกสารดังกล่าวRead More…