12Dec/18

ข่าว: เครื่องสแกน Avision AD230 ที่ตรงตามข้อกำหนด ICT แบบที่ 2 นำส่งให้ บ. สุธาสิน จำนวน 18 เครื่อง

เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เครื่องสแกนเอกสารชนิด ADF หรือ Automatic Document Feeder แบรนด์ Avision รุ่น AD230 ที่ผ่านข้อคุณสมบัติของ ICT แบบที่ 2 ได้นำส่งให้กับ บ. สุธาสิน กรุ๊ป จำนวนทั้งสิน 18 เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะนำไปส่ง และติดตั้งใช้งานจริง ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในลำดับถัดไป ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯRead More…

10Dec/18

ข่าว: ABBYY FlexiCapture และ Avision AN240 ติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วที่ PTTGC!

ในที่สุด ระบบงานเพื่อจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ PTTGC ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก คือ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อจับข้อมูลที่สนใจภายในฟอร์มเอกสาร ที่รองรับการทำงานกับภาษาไทยได้ด้วย (Thai-OCR) ก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากซอฟต์แวร์ของ ABBYY FlexiCapture และ เครื่องสแกนเอกสารขนาด A4 ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอม ก็สามารถสแกนงานและส่งไฟล์ภาพไปที่โฟลเดอร์เครือข่ายได้ทันที ก็จะเป็นเครื่อง Avision AN240 ทั้งสองส่วนนี้ได้ติดตั้ง พัฒนา และวางโครงสร้างกระบวนการไหลของงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

04Dec/18

ABBYY กับ Robotic Process Automation (RPA)

RPA หรือ Robotic Process Automation เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์ที่นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อ ภาคองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน   มันจะทำงานอย่างอัตโนมัติ เสมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานไปตามกรอบคำสั่ง อันสอดคล้องกับชนิดงานต่างๆที่กำหนดเป็นเงื่อนไข ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือสามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีพัฒนาใช้งานอยู่แล้วในองค์กรธุรกิจ คล้ายกับมุนษย์ที่ต้องทำการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ดำเนินการ ส่งผลลัพธ์ไปยังระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานนั้นๆ แล้วเสร็จได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด ภายในระยะเวลาอันสั้น

23Nov/18

ข่าว: DocnFlow Systems พร้อมใช้งานแล้วที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

ในช่วงสัปดาห์ที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานของเรา n2nsp ได้นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ชนิด ADF+Flatbed ความเร็วสูง และ เครื่องสแกนหนังสือชนิด Overhead ราคาประหยัด พร้อมทั้งโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อบริการจัดเอกสารเอกสารภาพ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานได้ทั้งแบบ Windows Application และ Web Application ที่ชื่อรุ่น DocnFlow Vault Plus อุปกรณ์ทั้งหมดได้ติดตั้ง ณ ชั้นสองRead More…

20Nov/18

ข่าว: แว่นตาอัจฉริยะ Epson BT-300 จำนวน 2 ชุด พร้อมนำส่งให้กับ บ. FACOM-KD (Thailand)

แว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-300 จำนวน 2 ชุด พร้อมนำส่งให้กับ บริษัท FACOM-KD (Thailand) ผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบหุ่นยนต์ การควบคุมซีเควนซ์ PLC การควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมการผลิต การประมวลผลภาพ ระบบควบคุมต่าง ๆ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นี้แล้ว