12Feb/18

Avision: FB1200 Plus

FB1200+  ตัวเครื่องบาง สแกนเร็ว ประสิทธิภาพเต็ม      เครื่องสแกนแนวราบ หรือแบบฝาเปิด Avision รุ่น FB1200+ เหมาะสมกับโซลูชั่นเพื่องานสแกนที่เน้นราคาประหยัด แต่มีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการสแกนเอกสารในปริมาณที่น้อยแผ่นต่อวัน ต้องการตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก บาง กะทัดรัด ไม่ใช้เพื่อทีบนโต๊ะทำงานของคุณมาก และที่สำคัญคือ มีราคาที่ประหยัดสามารถซื้อเอาไว้ใช้งานได้โดยง่าย สบายกระเป๋า ด้วยความละเอียดที่ไปได้ถึง 600 จุดต่อนิ้วทำให้งานสแกนชนิดเอกสารสำนักงานทั่วไป จนถึงงานสแกนภาพถ่าย ก็สามารถนำมาสแกนกับเครื่องรุ่น FB1200+  นี้ได้   Brochure FB1200 Plus