18Mar/19

Canon imageFORMULA DR-G2 Series

เครื่องสแกนเนอร์เชื่อมต่อ USB สำหรับงานผลิตภาพสูง Canon imageFORMULA DR-G2 Series เครื่องสแกนเอกสารที่รองรับกระดาษสูงสุดที่ A3 เพียบพร้อมกับคุณสมบัติเพื่องานสแกนคุณภาพสูง มีความเร็วในการสแกนให้เลือก 3 รุ่น คือ  90แผ่นต่อนาที, 110 แผ่นต่อนาที และ 140แผ่นต่อนาที จึงเหมาะกับงานสแกนที่มีเอกสารปริมาณมหาศาล  ด้วยเครื่อง Canon imageFORMULA ตระกูล DR-G2 ที่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตแบบ USB 3.1 มอบโซลูชันการสแกนประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้และมีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ใช่เครือข่าย ซึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต  

20Dec/13

Avision: AV320E2+

     เครื่องสแกนเนอร์ขนาดกระดาษ A3 รุ่น Avision AV320E2+ เป็นเครื่องสแกนเนอร์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและมีประสิทธิภาพในการสแกนงานเอกสารที่น่าเชื่อถือได้ รองรับงานสแกนได้สูงถึง 8,000 การสแกนต่อวัน โครงสร้างของตัวเครื่อง รวมไปถึงอะไหล่ภายในถูกสร้างขึ้นจากวัสดุชั้นดี ทำให้วัสดุที่จะสิ้นเปลืองไปในการสแกนมีอายุการใช้งานถึง 200,000 ครั้งการสแกนเลยทีเดียว สำหรับถาดรองรับกระดาษขาเข้า สามารถป้อน หรือวางกระดาษขนาด A4 ที่มีความหนาประมาณ 60 แกรม ได้สูงสุดที่ 150 แผ่น โบร์ชัวร์: Brochure AV320E2+