รวบรวมเรื่องราว ประสบการณ์ และผลงานของการพัฒนาระบบ โดยใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ

20Apr/21
N2NSP_News_20210420_B-Circle_Ref

บ. B Circle พัฒนาโซลูชั่นอัจฉริยะตอบสนองงานจับข้อมูลในเอกสาร ด้วยพลังของ ABBYY Engines

บริษัท บี เซอร์เคิล จํากัด ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอีกหลายๆบริษัท คู่ค้าของทางเรา ที่ได้เล็งเห็นความสามารถ และความชาญฉลาดของชุดซอฟต์แวร์เพื่อนักพัฒนาระบบของ ABBYY จึงได้จัดซื้อ Engine หลักๆของ ABBYY ทั้ง 2 ชนิดไป ไม่ว่าจะเป็น ABBYY FineReader Engine และ ABBYY FlexiCapture Engine เพื่อนำไปต่อยอดให้กับ โซลูชั่นของบ. ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ การจับข้อมูลที่สนใจในเอกสารภาพ (image files หรือ scannedRead More…

06Apr/21
N2NSP_News_20210406_AIT

ABBYY FineReader Engine ขับเคลื่อนอยู่ในโซลูชั่นที่ใช้ใน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี จับมือกับบริษัท ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และ สืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ควบรวมเอาความสามารถอันโดดเด่นของซอฟต์แวร์ ABBYY ในด้านการทำ THAI OCR ให้กับเอกสารทั้งหมดที่เก็บเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ด้วยความสามารถของตัว ABBYY FineReader Engine ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนี้ จะทำให้เอกสารไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของ Soft File อาทิเช่น doc, docx, rtf, htm / html,Read More…

05Jan/21
N2NSP_News_20210105_CS_Acaya_001

ซอฟต์แวร์ ABBYY FineReader Server ในศาลปกครอง

บ. Playwork จับมือกับ บ. Acaya นำเสนอโซลูชั่น Lawlity  ที่ผนวกความสามารถของ ABBYY FineReader Server ให้กับศาลปกครอง “เราช่วยให้บริษัท และผู้ที่ทำงานทางด้านกฎหมายเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางกฎหมายของพวกเขาโดย data science และเทคโนโลยี AI ผ่านผลิตภัณฑ์ LAWLITY      ผลิตภัณฑ์ LAWLITY สามารถเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางกฎหมายที่ไม่ได้ถูกแยกหมวดหมู่และจัดเรียงให้เป็นสิ่งที่สามารถนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อได้”

03May/18
N2NSP_Stories_DIP_ABBYYFCE_20180503_01

Success Stories: นำ ABBYY FRE และ FCE ไปใช้งานภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจหลักในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) มีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์เต็มรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการให้บริการในแนวทางการเป็น Digital Economy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มความรวดเร็วในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย